31.03.2010 tarihinde dövizili fin.kiralamaya konu nisan ve sonrası taksit ödemelerine kur değerlemesi yapılacak mı.301-302-401-402 kalan hesaplara kur değerlemesi yapılacak mı.Ödenmemiş taksitlere ait 31.03.2010 tarihinde kur geliri yazmak mantıklı mı.
Yıl sonunda değerlemeyi yapsak olur mu. taksit ödemelerinden kaynaklı ocak-şubat-mart aylarına ait değerleme yapıldı...

Ödenmemiş taksitlere ait her geçici döneminde kur değerlemesi yapınca her geçici döneminde ödeme planı da doğla olarak değişiyor.