kamu işçi maaş

Konu: İş bitiminde kesilecek ft.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  285

  İş bitiminde kesilecek ft.

  herkese merhaba,

  aldığımız inşaat işinde, faturalandırma kur farkı oluşmaması adına iş bitimnde ödenen tl karşılığında kesiliyor.
  ancak iş başlayalı 6 ay oldu ve firma sürekli alış yapıp ft.kesmediği için 2 vergi döneminde de zarar beyan etti.

  ben bir yerde yalnış yapıyorum sanırım, bir arkadaşım emanet hesap kullanmalısın dedi ancak neyi kasttettiği hakkında bir fikrim yok.

  yardımcı olursanız sevinirim.tşk.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  Yapılan işin mahiyetini biraz açarsanız yardımcı olabilirim.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  285

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  anahtar teslim tesis kurulumu yapıyoruz.malzemleri ithal ediyoruz sahaya gönderiyoruz.montajın çeşitli evrelerinde sözleşmeyle belirlenen şartlar altında ödeme alıyoruz.

  iş bitiminde ftualandırıyoruz.sözleşmeler euro üzerinde anlaşılıyor tl ödeniyor.kur farkı oluşmasın diye firma ile bu şekilde anlaştık.iş bitiminde carideki tl ödemeler baz alınarak +kdv ft.ediliyor.

  ancak ben mal ithalatı yapıyorum altı aydır.maliyete ekliyorum devamlı.ancak ft.kesmediğim için bu süre içersinde zarar ediyorum.
  meblağlar baya yüksek.

  tşkkürler.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  Yapılan harcamaları 740 nolu hesapta, almış olduğunuz avansları 340 nolu hesapta takip ediniz.
  Geçici vergi dönemlerinde 740 nolu hesaptaki tutarları geçici vergi dönemlerinde gider olarak yansıtmayınız.
  İş bitince kesmiş olduğunuz fatura tutarını 340 nolu hesap bakiyesinden mahsup edersiniz.
  İşin bittiği döneme rastlayan geçici vergi döneminde işe ait gelir ve giderlerinizi gelir tablosuna yansıtarak beyan ediniz.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  Yazar: ErdalSÖNMEZ (*)

  Yaklaşım Dergisi / Ocak 2006 / Sayı: 157


  II- YIL İÇİNDE BAŞLAYIP AYNI YIL İÇİNDE BİTEN İNŞAAT İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN GEÇİCİ VERGİ YÖNÜNDEN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM

  Yıl içinde başlayıp yine aynı yıl içinde biten inşaat işlerinden elde edilen kazancın geçici vergi yönünden beyan edileceği dönem hususunda görüş birliği bulunmamaktadır. Konuya ilişkin görüşler iki ana başlık altında toplanabilir:

  Birinci görüşe göre; yıl içinde başlayıp aynı yıl içinde biten inşaat işlerinde, bu işlere ilişkin olarak elde edilen hasılat ile giderler her bir geçici vergi dönemi itibariyle karşılaştırılmalı, ortaya çıkan bir kazanç varsa bu dönem içinde beyan edilmelidir. Dolayısıyla işin bitimini beklemeye gerek yoktur. Zira, kazancın işin bitiminde beyan edileceği hususu, Gelir Vergisi Kanunu?nda yalnızca yıllara sari inşaat işleri için öngörülmüş özel bir vergileme rejimidir. Aynı yıl içinde başlayıp biten inşaat işlerinde ise Gelir Vergisi Kanunu?nda işin bitiminde kazancın tespit edileceğine dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki, inşaat işleri parça parça gerçekleştirilen ve belli dönemlerde maliyete uygun olarak hakedişlerinin de yapıldığı işlerdir. Mükellef ya önceden işin belli bir aşamasına kadar olan parayı avans mahiyetinde peşin tahsil ederek işe başlar veya işin belli bir kısmını ürettikten sonra bu kısma ilişkin faturayı düzenleyerek tahsilatını yapar. Dolayısıyla, işe ilişkin maliyetlerle hasılat karşılaştırılarak tahakkuk eden kazancın her bir geçici vergi dönemi itibariyle tespit edilmesi mümkündür.

  İkinci görüşe göre ise, yıl içinde başlayıp aynı yıl içinde biten inşaat işlerinde işin bittiği geçici vergi dönemi itibariyle kazanç tespit edilerek bu dönem beyanına intikal ettirilmelidir.

  Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu?nun 229. maddesi uyarınca ?fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.? Bu tanımdan da görüleceği üzere, işletmelerde hasılat kaydına dayanak teşkil eden fatura esas itibariyle emtia satıldıktan veya iş yapıldıktan sonra düzenlenmesi gereken bir belgedir. İş yapılmadan veya emtia satılmadan önce fatura düzenlense dahi düzenlenen fatura bedellerinin kazancın tespitinde hasılat olarak dikkate alınması söz konusu olmamalıdır. Bu durumda, düzenlenen fatura bedellerinin alınan avanslar hesabında takip edilmesi, bu faturalara istinaden iş tamamlanmadan veya emtia teslim edilmeden kâr-zarar tespiti yapılmaması gerekir. Ancak katma değer vergisi uygulamasında, KDV Kanunu?nun 10/b maddesi uyarınca ?malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi? vergiyi doğuran olay sayıldığından, düzenlenen faturaya ilişkin katma değer vergisinin ?Hesaplanan KDV? olarak kayıtlara alınması ve faturanın düzenlendiği dönem beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

  Yıl içinde başlayıp aynı yıl içinde biten inşaat işlerinde her hakediş veya fatura düzenlendiğinde anılan hakediş veya faturanın ait olduğu geçici vergilendirme döneminde kazanç tespiti yapılarak bu dönemde beyan edilmesi gerektiği yönündeki görüş gerek vergi mantığı gerekse muhasebe tekniği açısından da eleştiriye açıktır. Zira iş tamamlanmadan önce kesilen faturalar ile bu işe ilişkin katlanılan maliyetler, mahiyetleri itibariyle aktif ve pasif karakterli bilanço hesaplarıdır. Aynen yıllara sari inşaat işlerinde olduğu gibi bu işlere ilişkin hesaplar da iş tamamlanmadığı sürece ilgili aktif ve pasif hesaplarda yaşamaya devam ederler. Kaldı ki bazı dönemlerde alınan hakedişlerin yapılan işin maliyetlerinin çok üzerinde olması ve iş bittiğinde kesin hesapların çıkarılarak nihai faturaların son dönemde kesilmesinin kararlaştırılması durumunda, her geçici vergi döneminde kazanç tespitine gidilmesi halinde yanlış vergisel sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Örneğin, ilk hakedişlerin işverenle yapılan anlaşma gereği maliyetlerin çok üzerinde gerçekleşmiş olması ve sonraki dönemlerde katlanılan maliyetler ve yapılan hakedişlerle bu fazlalığın telafi edilmesi durumunda geçici vergi uygulamasında tutarsızlıklar ortaya çıkabilecektir. Zira bu durumda mükellef, ilk dönemde maliyetin üzerinde gerçekleşen hakediş nedeniyle geçici vergi ödemek zorunda kalırken, sonraki dönemlerde bu işe ilişkin kâr düşeceği ve belki de zararla sonuçlanacağı için ilk dönemde gereksiz yere fazladan geçici vergi ödemiş olacaktır. İş aynı iş olmakla birlikte geçici vergi uygulamasında tutarsızlık ortaya çıkacaktır. Bu tutarsızlık tersi durumda da ortaya çıkabilir. Mükellefin işverenle yaptığı anlaşma gereği ilk dönemlerde düşük hakediş ve tahsilat yapmasına rağmen bu işe ilişkin olarak normal seyrinde gerçekleşen maliyetler nedeniyle ilk dönemde geçici vergiye konu kazanç çıkmayabileceği gibi zarar beyanı da söz konusu olabilir. Bu durumda mükellefin diğer işler nedeniyle hesapladığı kazanç, geçici vergi beyannamesinde inşaat işinden kaynaklı zarar nedeniyle düşük veya matrahsız olarak beyan edilebilecektir. Geçici vergi uygulamasında ortaya çıkabilecek bu tutarsızlıklar esas itibariyle işin bittiği dönemde kazanç tespiti yapılması gerekliliğinin göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır.  III- SONUÇ

  Yıl içinde başlayıp yine aynı yıl içinde biten inşaat işlerinden elde edilen kazancın geçici vergi yönünden beyan edileceği dönem hususunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bu durumda, vergi hukuku yönünden kazanç tespit ilkeleri de dikkate alındığında, kazancın işin bittiği dönem itibariyle tespit edilerek bu dönem geçici vergi matrahının tespitinde dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  285

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  şöyle bir öneri geldi şimdi, siznle de paylaşmak istedim.

  180 hesap altın da hesap açıp , örneğin 180.01.001 balkan ayran projesi ilk madde malzeme giderleri 180.01.002 balkan yoğurt projesi ilk madde malzeme giderleri gibi isimler verip aldığım malzemeleri orda biriktirirdim(alt kırılım verip stok gibide takip edilebilir). Aldığım ödemeleri de alınan sipariş avanları 340 hesap altında yine proje ismi vererek balkan ayran proje avansı şeklinde işlerdim.

  Fatura kestiğimde geliri 600 hesaba alacak 120 hesaba müşteriye borç , proje giderlerini de 710 borç 180 li hesaba alacak verirdim. 340 hesap ile de 120 virmanı yapardım.

  görüşünüz nedir? çok tşkkürler..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  Bu işle ilgili ilk madde ve malzeme giderleri vb. giderleri 180 nolu hesapta takip edilmesi uygun olmaz diye düşünüyorum.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  12

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  Hizmet işi ile ilgili konu açılınca birde bende bi soru soruyum benim örneğin bir inşaat firmam var toptan inşaat malzemeleri satıyor ana faaliyet konum bu bunun yanında başka yerlere kooperatiflere veya başka firmalara sözleşmeli inşaat sıvası yapımı veya inşaat demir+işcilik işleri yapılıyor bunlar malzeme + işcilikli bu işle ilgili giderleri iş bitiminde 622 demi takip etmeliyim
  yoksa malzeme satışı gibi 621 de takip etmeliyim.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  387

  Ynt: İş bitiminde kesilecek ft.

  geliri henüz oluşmamış (faturası kesilmemiş ) giderleri gelir tablosunda göstermeniz mantıklı değil.
  Zira siz henüz zarar etmediniz. İşiniz tamamlanmadı çünkü. İşiniz tamamlanıp kar/zarar belli olana kadar giderlerinizi gelir tablosuna aktarmayınız.
  150 hesabı kullanıyorsanız alt kırılım yapın detayları öyle takip edin ,her 150 gt aktarılacak diye bir kanun yok ..

  hizmet verdiğiniz için 622 satılan hizmet mailyetini kullanın zira sadece malzeme satmıyorsunuz. o yüzden ticari mal maliyetten bahsetmemiz mümkün olamaz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Doğum İzni Bitiminde Çıkış
  Konu Sahibi trej06 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Ağustos.2015, 11:33
 2. Mükellefiyetin Bitiminde Bağkur Durumu
  Konu Sahibi sunay Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Ocak.2008, 12:22
 3. İş Akdi Bitiminde Yıllık Ücretli İzin Hk.
  Konu Sahibi zarha Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Haziran.2007, 10:45
 4. İnşaat İş Bitiminde Bölge Çalışma Md. Yazışmaları
  Konu Sahibi ALGN Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2007, 16:44
 5. İhale Bitiminde İAB Vermek Gerekli mi?
  Konu Sahibi ercan Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2006, 14:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36