2010/4.geçici vergi dönemi ortak gider dağtımı yapacağı
770-780 hesapların
ÖRNEK OLARAK

A inş.işi gideri 10.000
B inş.işi gider 20.000
fabrika üretim gideri 10.000
satışlar 20.000
faiz geliri 5.000
toplam 65.000

770-hesap 100.000
ise yukardaki işlere dağıtımı yapılırken inş.işlerine gider payı 740 hesaba
fabrikaya gider payo 730 hesaba
alınacak muhasebe kaydında
satışlar ve faiz gelirlerine verilen gider payı
632 hesaba mı işlenecek

yani
740 A İŞİ müşterek gider payı
740 B İŞİ müşterek gider payo
730 fabrika üretim MÜŞTEREK GİDER PAYI
632 SATIŞLAR GİDER PAYI
632 FAZİ GELİRİ müşterek gider pay
660 SATIŞLAR FİNANASMAN GİDER PAYI
660 FAİZ GELİRİ FİNANSMAN PAYI

771 genel yön.gid.
781 fin.gid.

seşkilinde mi olacak yardımcı olursanız sevinirim

ayrıva kkeg leri pay dağıtımı yapmadan direk 632 hesaba mı almam lazım