kamu işçi maaş

Konu: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492

  Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Masraflar:
  Hamaliye : 12,50
  Rüsum : 9,01
  Zirai vergi : 9,01
  Komisyon : 36,06
  KDV : 6,49
  Bağkur : 4,51
  Yekün : 77,58  Satış yekünü: 450,70
  Masraflar : 77,58
  Safisi : 373,12
  KDV : 0
  Genel Yekün : 373,12

  Arkadaşlar böyle bir hal faturasının muhasebe kaydı nasıl yapılır? Forumda çok araştırdım fakat tam anlamıyla bir cevap bulamadım. Bilen arkadaşlardan cevap bekliyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  832

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Bu sizin satışınızmı alışınızmı?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Burada halci mükellef vergi mükellefi olmayan çiftçinin malını alıp başkasına satıyor karşılığında komisyon alıyor.
  Yani mal halci mükellefin değil. Yardımlarınızı bekliyorum.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Acil cevap bekliyorum arkadaşlar. Yardımcı olacak kimse yok mu?

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  832

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Benim yorumumu soracak olursanız müstahsil makbuzunu halci kendi adıyla kesiyorsa çiftçiye; aldığı sebze-meyva halcinin ticari malı olur. Buradanda yola çıkarsak müstahsil karşılığı keseceği makbuzun kaydı şöyle olur;

  Çiftçiden alış...
  -------------------------------------------
  153 Sebze meyve - 450,70
  361 bağkur kesinti - 4,51
  369 borsa rüsmu - 9,01
  100 çiftçiye ödenen-437,18
  -----------------------------------------------


  Hammaliye
  -----------------------------------------------
  153 Hammaliye - 12,50
  100 hammaliye - 12,50
  -----------------------------------------------


  Satış...
  -----------------------------------------------
  600 satış - xxx
  391 kdv - x
  100 - xxxx
  -----------------------------------------------

  Bu benim yorumum diğer arkadaşlarda yardımcı olurlarsa seviniriz...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Hadi diğer arkadaşlar yardımlarınızı bekliyoruz.Böyle bir fatura nasıl işlenir?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Bu kadar meslek mensubu içinde bu konuyu hiç bilen yok mu yoksa bilgi paylaşılmak mı istenmiyor? Lütfen yardım...

 8. #8
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE TEVKİFAT YAPILAN GELİR VERGİSİ STOPAJI VE BAĞ-KUR PİRİMLERİ
  1-GİRİŞ


  Müstahsil makbuzu, Vergi Usul Kanunu?nun 235 inci maddesinde aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır.


  ?Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve banlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerlerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur?.


  Müstahsil makbuzu; tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılır.


  Müstahsil makbuzu, çiftçiye malın teslimi sırasında düzenlenerek verilir.


  213 sayılı Vergi Usul Kanunu?na göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, kullandıkları müstahsil makbuzlarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. Aynı zamanda VUK göre defter tutmak zorunda olmayanlar da aldıkları müstahsil makbuzlarını, tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.

  2-MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER


  1. Makbuzun tarihi,

  2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi,

  3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi

  4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli,


  Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

  3-MÜSTAHSİL MAKBUZLARININ BASIM VE TASDİKİ


  Müstahsil makbuzları, fatura ve fatura yerine geçen vesikalar gibi noterden tasdik ettirilerek veya anlaşmalı matbaalarca bastırılarak kullanılacaktır.

  Noterler tarafından tasdik edilecek olan belgeler noter harcına tabi tutulmayacaktır.


  Fatura ve fatura yerine geçen vesikaların (Müstahsil makbuzları dahil), tasdik zamanı için bir kayıt konulmamış olup esas olan kullanılmadan önce tasdik işleminin yaptırılmış olmasıdır. Be nedenle, anılan belgelerden bir hesap dönemi boyunca kullanılacakların tamamının bir defada tasdik ettirilmesi şart değildir. Mükellefler işletmelerinin iş hacimlerini nazara alarak muhtelif zamanlarda belgelerini tasdik ettirebileceklerdir. Diğer taraftan hesap dönemi sonunda ellerinde tasdikli belgeleri kalanlar bunları müteakip dönemde de kullanabileceklerdir.

  4-MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE SATIN ALINAN ÜRÜNLER


  31.12.1993 gün ve 21805 mükerrer sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 01.01.1994 tarihinden geçerli olmak üzere, zirai mahsullerin alım-satımına ilişkin olarak borsada tescil edilen işler borsada yapılmış addolunarak hayvan ve hayvansal mahsuller ile kara ve su avcılığı mahsulleri için %1, diğer zirai mahsuller için %2 nispetinde indirimli tevkifat uygulanmaktadır.


  Zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak ölçüler Gelir Vergisi Kanunun 54 inci maddesinde yer almıştır.


  Ancak, bir takvim yılı içinde dikkate alınacak ölçüler günümüzde çok düşük kaldığından bu tutarların yükseltilmesi daha iyi olur inancındayız.


  Örnek:


  (D) Gıda Ürünleri Ltd.Şti. 15.8.2002 tarihinde müstahsil makbuzu ile çiftçiden 10 ton buğday satın almıştır. Alış işlemlerinden dolayı müstahsil makbuzu düzenleyerek Ticaret Borsa?sında tescil etmiştir. İlgili Ltd.Şti. Müstahsil makbuzda yazılı gelir vergisi stopajını, bir sonra ki ayın 20?sine kadar vergi dairesine muhtasar beyanname vererek ödemesi gerekmektedir. Muhtasar beyanname ekinde Borsa Alım-Satım Beyannamesi de ibraz edilecektir.

  Ancak, alımların borsadan tescil edilmemesi halinde gelir vergisi stopajı %2 oranında tahakkuk edilerek ödenecektir.


  Gelir vergisi stopajına ait muhtasar beyannamesi verilirken Borsa Alım-Satım Beyannamesi veya buna ilişkin bir listenin ek olarak verilmesi, mükellef açısında tescilin ve stopaj tahakkukunun doğruluğunu kanıtlar. Bunların eklenmesi halinde Vergi dairesi tarafından mükellef nezdinde bu işlemler ile ilgili kontrol ve incelemeye gerek kalmayacaktır.


  4.1-Ticaret Borsalarına Kote Edilen ve Tevkifata Tabi Olan Maddeler:


  Hububat
  Bakliyat
  Yağlı Tohumlar
  Hayvani Yağlar (Süt yağları ve diğer hayvani yağlar)
  Çeşitli Gıda maddeleri (Bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri)
  Kuru ve yaş meyveler
  Meyve Çekirdekleri
  Orman mahsülleri
  Tekstil hammaddeleri
  Canlı hayvanlar: Kasaplık büyükbaş, kasaplık küçükbaş ve kümes hayvanları. Damızlık civciv ve diğer canlı hayvanlar.
  Ham deriler: Büyükbaş-küçükbaş hayvan derileri (ham ve salamura), diğer hayvan derileri (Ham ve salamura), av derileri (Ham ve salamura).
  Çeşitli maddeler


  Yukarıda yazılı malların çiftçiden alınması halinde müstahsil makbuzu düzenlenerek Ticaret Borsasına kayıt ve tescil ettirilir. Ayrıca alış bedelleri üzerinden vergi tevkifatı yapılır.


  Ticaret Borsalarına kote edilen maddeler, ana başlıklar halinde yukarıda yazılmıştır. Detayları Gelir Vergisi Kanunu?nun 185 no?lu Genel Tebliğ?inde açıklanmıştır.


  Ancak, yukarıda yazılı maddelerin bazıları tevkifata tabi değildir.

  4.2-Tevkifata Tabi Olmayan Maddeler :


  Hububat Mamülleri: Arpa kırması, buğday kepeği, buğday unu, bulgur, irmik, makarna, nişasta, razmol, çeltik kepeği, bonkolite.

  Yağlı Tohumlar: Pamuk çekirdeği-çiğit

  Küspe ve Prina: Küspe ve pirina.

  Nebati Yağlar: Araşit-yer fıstığı yağı, ayçiçeği yağı, bezir yağı, fındık yağı, defne yaprağı yağı, haşhaş yağı, kakao yağı, keten meziri, keten yağı, kolza-rapitsa yağı, mısırözü yağı, nebati margarinler, palm yağı, pamuk yağı, pirina yağı, soya yağı, susam yağı, tütün yağı, zeytin yağı.

  Hayvani Yağlar: Kaşar yağı, krema ve sade yağ, tereyağ.

  Çeşitli Gıda Maddeleri: Glikoz, konserve, pekmez-ağda, tahin, turşu kavurma, pastırma, peynir (beyaz, tulum, kaşar, lor ve çökelek), kaşkaval peyniri, salam, sucuk, süt tozu.

  Kuru ve Yaş Meyveler: Leblebi.

  Orman Mahsulleri: Kereste-Tomruk.

  Tekstil Hammaddeleri: Bükümlü ipek, ipek, lif dönüntüsü, linter, pamuk ipliği, üstübü, viskon elyafı, viskon ipliği

  Çeşitli Maddeler: Dekstrin, kazein, sabun.


  5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları Kanunun 50 inci maddesinin ikinci fikrasında, ?Borsa kotasyonuna dahil olmamakla beraber yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikteki tarımsal ürünler, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil ettirilebilir.? Denilmiştir.


  Dolayısıyla, borsa kotasyonuna tabi olmayan zirai ürünler (İşlenmiş olanlar dahil) istenilmesi halinde alım-satım işlemleri borsadan tescil edilmesi olasıdır.


  5-MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE SATIN ALINAN ZİRAİ ÜRÜNLERİNDE TEVKİFAT


  Zirai ürünü çiftçiden satın alan vergiye tabi mükellefler, iki nüsha müstahsil makbuzu düzenler, bunlardan asıl olan nüshayı malı satan kişiye verirler. Müstahsil makbuzunda malın tutarı ve gelir vergisi stopajı,Bağ-Kur primi ve fon payı ayrı ayrı olarak yazılır.


  Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır.


  Zirai ürün ile ilgili vergi tevkifatı Gelir Vergisi Kanununun 94 inci maddesinin birinci fıkrasının 11 inci bendinde öngörülmüştür.


  Örnek: Gıda Sanayi Ürünleri Ltd.Şti. aşağıda ki şekilde (B) çiftçiden canlı hayvan satın almıştır.


  Satın alınan malın cinsi: Koyun

  Miktarı : 750 ad.

  Birim Fiyatı : 75.000.000-TL.

  Tutarı : 56.250.000.000.-

  Gelir Vergisi Stopajı : 562.500.000.-TL.

  (56.500.000.000x%1)

  Bağ-Kur primi : 562.500.000.-TL.

  (56.250.000.000x%1)

  Fon : 56.250.000.-TL.

  (562.500.000x%10)


  Yevmiye Kayıtları:

  ________________________ / _________________________________


  153-TİCARİ MALLAR 57.431.250.000.--

  153.10.13-Canlı Koyun  320-SATICILAR 56.250.000.000.-

  320.10.12-Hasan Çalışkan  360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 1.181.250.000.-

  360.10.11-Ödenecek Gelir Vergisi 562.500.000.-

  360.10.12-Ödenecek Bağ-Kur 562.500.000.-

  360.10.13-Ödenecek Fon Payı 56.250.000.-


  Alınan canlı koyunlar (750 ad.x 75.000.000.- TL)


  ________________________ / ______________________________

  ________________________ / ______________________________


  320- SATICILAR 56.250.000.000.-

  320.10.12-Hasan Çalışkan


  102-BANKALAR HESABI 56.250.000.000.-

  102.10.05- (X ) Bankası

  Mal bedelinin havale talimatı ile ödenmesi


  _________________________ / ____________________________________


  360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HSB. 1.181.250.000.-

  360.10.11-Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı 562.625.000.-

  360.10.12-Ödenecek Bağ-Kur Primleri 562.625.000.-

  360.10.13-Ödenecek Fon Payı 56.250.000./


  100-KASA HESABI 1.181.250.000.-

  102.10.01- Türk Lirası Kasası


  Vergi, fon ve Bağ-Kur primlerinin nakit olarak ödenmesi


  __________________________ / ___________________________________


  Ancak, (A) Gıda San.Ürünleri Ltd.Şti. bu hayvanları kestirmeden çeşitli tacirlere satması halinde; Bu hayvanlara ait fatura Ticaret Borsasında tescil ettirilecek fakat vergi tevkifatı yapılmayacaktır.


  Gıda San.Ürünleri Ltd.Şti. koyunları kesimhaneden kesildikten sonra deri, sakatat, et ve diğer ürünlerini satması halinde, bu hayvanların alışındaki ödemiş olduğu vergileri ibraz etmek suretiyle herhangi bir vergi tevkifatı yapmayacaktır.


  çiftçisi yukarıdaki zirai kazançtan dolayı, gelir vergisi stopajı , Bağ-Kur pirimi ve fon payı ödemesi yapmayacak ve bu vergilerden dolayı müteselsil sorumluluk taşımayacaktır.
  6-BAĞ-KUR PRİMLERİ


  Kamu idare ve müesseseleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sair kurumları, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler ve gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, 2926 sayılı Kanuna tabi çiftçilerden ve diğer tarımsal faaliyet sahiplerinden satın aldıkları ürün bedellerinden, bunların Bağ-Kur prim borçlarına mahsuben %1 oranında tevkifat yaparak düzenledikleri belgelerde göstermek ve tevkif ettikleri tutarları ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar Bağ-Kur hesaplarına intikal ettirmek zorundadırlar(2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu?na ait 94/6006 sayılı Kararname?nin 1 inci maddesi).


  6.1-2926 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyenlerin Durumu:


  1.T.C.Emekli Sandığı?na, Sosyal Sigortalar Kurumu?na (506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine istinaden kurulan diğer emekli sandıkları dahil) ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümleri uyarınca Bağ-Kur?a prim veya emeklilik keseneği ödemekte olanlar,

  2.Yukarıda belirtilen kuruluşlardan malüllük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar,

  3.1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar


  Sigortalı sayılmamaktadırlar. Başka bir değişle, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılmazlar.


  Sigortalı sayılmayan çiftçilerden ürün satın alınmaları halinde %1 Bağ-Kur primi tevkifatı yapılmayacaktır. Ancak, Bağ-Kur primi tevkifatının yapılmaması için çiftçilerin kimlik belgeleri ile birlikte bunların tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşundan aldıkları belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.


  Öte yandan, ticari kazancı veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olan ile tüzel kişilerden ürün satın alınması durumunda, bunlardan tevkifat yapılmayacaktır.


  6.2-2926 sayılı Kanun Kapsamına Giren ve Prim borcu Bulunmayan veya Prim Borçları Taksitlendirilen Çiftçilerin Durumu:


  Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (2926 sayılı Kanun) kapsamına giren çitçilerden, prim borcu bulunmayanlar ile prim borcu bulunmasına rağmen bu borçlarını ödeyen veya taksitler halinde ödeme taahhüdünde bulunanlara, talepleri halinde, Bağ-Kur il müdürlüklerince bir yıl süre ile geçerli olacak ?Tevkifat Muafiyet Belgesi? verilecektir Söz konusu çitçilerin bu belgelerin birer örneklerini kimlik belgeleri ile birlikte alıcılara göstermeleri halinde, kendilerinden herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır.

  7-ZİRAİ FAALİYET KAPSAMINDA ÖDENEN HİZMET BEDELLERİ


  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendine 4108 Sayılı Kanunla eklenen © alt bendi ile zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için müstahsil makbuzu yerine gider pusulası düzenlenecektir.

  Çiftçilerin zirai işletmeleri ile tarımsal alet ve makinelerini kiraya vermeleri veya bunları el emekleri ile birleştirmek suretiyle yaptıkları hizmetler, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak kabul edilmektedir.


  Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için müstahsil makbuzu değil, gider makbuzu düzenlemesi gerekmektedir.

  8-VERGİ KESENLERİN SORUMLULULUĞU


  Vergi kesen gerçek ve tüzel kişiler GVK?nun 94 inci maddesinin ilk fıkrasında öngörülmüştür.


  Bu gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:


  Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri; iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerdir.


  Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, vergi kesenlerin sorumluluğu belirtilmiştir. Bu fıkraya göre ;?Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetime katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar?.


  Ancak bu fıkraya göre müteselsilen sorumluluk, mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler için söz konusu değildir.


  VUK?nun 11 inci maddesindeki yapılan düzenlemeye göre; çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan mal alımı yapanlar müteselsil sorumluluk kapsamında kabul edilemeyeceklerdir.


  Ancak, zirai ürünlerle ilgili olarak daha önce çiftçiden satın alınması esnasında gelir vergisi tevkifatının yapılmamış olması halinde, tevkif yoluyla ödenmesi gereken vergi ile buna bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zammından tescil işlemini yapan borsalar, borsaların yöneticileri ve vergisi tevkif yoluyla ödenmeyen zirai ürünü Borsaya getirenler de müteselsil sorumlu olacaklardır. (GVK.Genel Tebliği l64/4 bölüm)


  164 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan ?ile buna bağlı ceza? ve borsaların yöneticileri? şeklindeki düzenlemeler Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından iptal edilmiştir.

  (Danıştay 4 Dairesinin 19.4.2001 tarihli E.2001/1982 ve K.2001/1635 sayılı Karar)

  --------------------------------------------------------------------------------

  KAYNAK:Sabri ODAK

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


  FERHAT

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Teşekkür ederim cevabınız için ama benim sorumda halci başkasının malını satmak üzere alıyor,malı satıyor ve karşılığında komisyon alıyor. Tabii bağkur ödüyor, 2 nolu kdv ödüyor.Burada 153 ticari mal hesabını kullanmak doğru mu? Benim verdiğim müstahsil fatura örneğine göre nasıl muhasebe kaydı yapılır? Cevapları bekliyorum.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  668

  Ynt: Hal müstahsil faturası işleme kaydı

  Sayın dolap,

  yardımcı olacaktır.

  ------------/------------------------------
  153 (konsinye) 450,70
  320(konsinye) 450,70
  müstahsilin satılmak üzere göndermesi
  ------------/------------------------------
  320 12,50
  100 12,50
  hamaliye ödemesinin müstahsile kaydı
  ------------/------------------------------
  100 450,70
  600 450,70
  satış
  ------------/------------------------------
  621 450,70
  153 450,70
  satış maliyet kaydı
  ------------/------------------------------
  320 65,08
  360 9,01
  360 9,01
  600 36,06
  391 6,49
  361 4,51
  kesintilerin müstahsil hesabına kaydı
  ------------/------------------------------
  320 373,12
  100 373,12
  müstahsile ödenen
  ------------/------------------------------
  Ahmet Akca SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Adat Faturası Kaydı
  Konu Sahibi smmmknk Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Ocak.2015, 17:55
 2. iş görememezlik belgesini sisteme işleme hak.
  Konu Sahibi esanss77 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2012, 11:37
 3. Sm fatura işleme tarihi ne olmalı?
  Konu Sahibi dolap Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2012, 16:37
 4. Sgk tahakkuk esnasında 30 gün raporu işleme.
  Konu Sahibi fea Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 17.Şubat.2010, 10:38
 5. dahilde işleme belgeli kdv
  Konu Sahibi Demirkale Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Mayıs.2006, 15:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36