kamu işçi maaş

Konu: Dönem Sonu İşlemleri 193

 1. #11
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822

  Ynt: Dönem Sonu İşlemleri 193

  Sayın mes_ar vakıf defteri tutmadım.Çok emin konuşmak istemem.Şu anki bilgime göre yapılan ilk kayıt hatalıdır.Nazım hesaplar bir izleme hesabıdır ve karşılıklı çalışırlar.Herhangi bir bilanço hesabı ile karşılıklı çalışan bir nazım hesap kaydına hiç rastlamadım.Maddedi nasıl düzelteceğinizi bilemiyorum. Fakat nazım hesaplar konusunda aşağıdaki alıntıladığım yazı belki faydalı olabilir.

  Saygılar


  TEKDÜZEN HESAP PLANINDA NAZIM HESAPLARIN İNCELENMESI
  İsmail Hakkı GÜNEŞ
  SMMM
  1- GİRİŞ

  Günümüz ekonomisinde işletme faaliyetleri sürekli gelişmekte ve daha karmaşık bir durum almaktadır. Bu faaliyetlerin izlenmesi ve kontrolü için sürekli yeni yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. İşletme ile ilgili çıkar grupları işletme faaliyetleri hakkında bazı önemli kararlar almak durumunda kalırlar. Bu kararları alırken işletmenin mali yapısını gösteren önemli bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bütün bu bilgelere, güvenilir muhasebe kayıtları ile ulaşılır. Birçok gelişmiş ülkede bu alanda 1900'lerden başlayan yasal uygulamalara rastlanılmaktadır. Ülkemizde 01.01.1994 tarihinden itibaren kullanılması zorunlu hale gelen Tekdüzen Hesap Planı, muhasebe alanında bir anlamda standardizasyon getirilmiştir. Maliye Bakanlığı'nca 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Muhasebe Sistemleri Uygulama Genel Tebliği 1 ile belirlenen Tekdüzen Hesap Planındaki Hesap, Sınıf ve kümelerinden 9 numaralı Nazım Hesaplar konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamış sadece 9 grubun Nazım Hesaplara ayrıldığının belirtilmesi ile yetinilmiştir.(1).

  2- NAZIM HESAPLAR TAMMI VE İZLENMESİNDEKİ AMACI

  Nazım Hesaplar; işletmenin gerçek borç, alacak ve mevcutları arasında yer almayan, fakat işletmenin muhafazası altında olan kıymetlerle, işletmenin şartlı olarak yaptığı bazı işlemlerin izlenmesi için kullanılan hesaptır.(2)

  Diğer bir ifade ile, Nazım Hesaplar; bir işletmenin yükümlülüklerini, hak doğurabilecek işlemlerini, kendi zilyetliği altındaki kıymetleri ve muhasebe disiplini altında izlemek istediği bilgileri kaydettiği hesaplardır. Bu hesaplara yapılan kayıtlar hatıra niteliğindedir. Nazım Hesaplara yapılan kayıtlar o anda gerçek bir varlık veya kaynağı temsil etmezler.(3)

  Nazım Hesaplarının konusunu, işletmenin sahip olmadığı bazı değerlerin izlenmesi ile, işletmenin şartlı olarak yaptığı bazı işlemlerin izlenmesi teşkil eder. Bu nedenle, Nazım Hesaplarının işletmenin gerçek aktifleri ve pasifleri ile bir ilgisi yoktur. Nazım Hesaplar hatırlatmak ve istatistikli bilgi sağlamak amacı ile açılır.(4)
  Bu tanımlamalardan sonra, Nazım Hesaplar;

  * İşletmenin sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi,
  * İşletme dışında bulunan işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi,
  * Kullanılması bir kısım hukuki sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi,
  * İşletmede muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi,
  amacıyla kullanıldığından, uygulama yaygınlığı işletmeden işletmeye büyük farklılıklar gösterebilir.(5)  3- NAZIM HESAPLARIN İŞLEYİŞİ

  Nazım Hesaplarda izlenecek işlemler, iki veya daha fazla sayıdaki Nazım Hesap arasında muhasebeleştirilir. Nazım Hesaplar, diğer hesaplarla karşılaştırılamazlar. Başka bir söyleyişle, bu hesaplarda takip edilecek bir işlemin muhasebeleşmesi için, bir veya birden fazla Nazım Hesap borçlanırken, karşılığında bir veya birkaç Nazım Hesap alacaklanır.

  Bu hesaplarda takip edilen işlemler ileride gerçekleşir ve bir varlık veya kaynak değer ifade ederse, açılan Nazım Hesaplar kendi arasında mahsup işlemi ile kapatılarak ilgili kaynak veya varlık hesabına aktarılır.

  Nazım Hesapların gruplandırılması konusunda Muhasebe Sistemi Genel Tebliği'nde sınırlandırmalar olmadığı için, uygulamada Borçlu veya Alacaklı Nazım Hesaplan kodlanması işletmelerin ihtiyaçlarına göre istedikleri gibi ayırım yapabileceklerdir.

  Nazım Hesaplarda izlenmesi gereken işlemleri sınırlı olan bir işletme sadece;
  900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
  901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

  şeklinde iki defter-i kebir hesabı açarak tüm Nazım Hesap işlemlerini bu hesaplarda ve bu hesaplarda açılacak tali hesaplarda izleyebilir. Nazım Hesaplarda izlenmesi gereken işlemleri çeşitlilik gösteren işletmeler ise her işlem türü için defteri kebir düzeyinde hesaplar açabilir.

  Aşağıda bu konuyla ilgili bir bölümleme sunulmuştur.
  900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR
  900.00 Teminat Mektubu Teslim Alanlar
  900. 10 Teslim Alanın Tem. Mek. Cüzdanı
  901 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR
  901.00 Teminat Mektubu Aldığımız Borçlar
  901.10 Teminat Mektubu Teslim Edenler
  (Daha fazla bilgi için bkz. Akdoğan, Nalan - Sevilengül Orhan: A.g.a. S. 696, 697, 698, 699).

  4- NAZIM HESAPLARI İLGİLENDİREN NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE ÖRNEKLER

  4.1. Teminat Mektupları

  Teminat mektupları, müteşebbislerin gerçek ve tüzel şahıslara, resmi kuruluşlara, özel kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesine veya borçlandıkları paraların ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplara denir. Kefalet mektubunda, banka, müşterinin borçlandığı parayı ödememesi veya giriştiği taahhüdü ifa etmemesi yahut noksan veya kusurlu bırakması halinde muayyen bir parayı ilk talepte kayıtsız ve şartsız ödeyeceğini taahhüt eder. Teminat mektubu vermekle, banka kasasından başlangıçta para çıkmamaktadır. İşlemin ödemeyle sonuçlanması, müşterinin taahhüdünü yerine getirmemesine bağlıdır.(6)  Büyük çapta ihalelere giren firmaların ihale başvurularında, teminat mektubu yerine garanti mektubu adı verilen belgeler kullanılmaktadır. Garanti mektubu da teminat mektubu gibi bankadan alınmaktadır. İhale işlemi kesinleştikten sonra bu belge, teminat mektubuna çevrilmektedir.

  İşletmeler teminat mektuplarını bankalardan alıp üçüncü kişilere verebildikleri gibi üçüncü kişilerden de çeşitli nedenlerle teminat mektubu alabilirler.
  Muhasebeleştirilmesi;
  Örnek Olay:
  İşletme, gireceği bir ihale ile ilgili olarak T.Emlak Bankası'ndan aldığı 500 milyon liralık teminat mektubunu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne veriyor.
  _________________________..../.../ 199.... _____________________________________
  900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR 500.000.000.-
  900.00 Teminat Mektubu Teslim Alanlar
  900.01 Karayolları Gn. Md.
  901 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR 500.000.000.-
  901.00 Teminat Mektubu Al. Banka.
  901.01 T. Emlak Bankası
  __________________________________ / __________________________________
  Teminat Mektubu iade edildiğinde;
  _______________________________..../ ... / 199...____________________________
  901 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR 500.000.000.-
  900.00 Teminat Mektubu Al. Banka.
  900.01 T. Emlak Bankası
  900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR 500.000.000.-
  901.00 Teminat Mektubu Tes. Al.
  901.01 Karayolları Gn. Md.
  __________________________________ __________________________________

  4.2. Teminat ve Emanete Verilen Kıymetler

  İşletmenin mülkiyetinde olmasına rağmen işletme dışında bulunan veya kullanılmasında hukuki sınırlama bulunan kıymetlerin izlenmesi için açılan hesaplar yer alır. (7)

  Muhasebeleştirilmesi;

  İşletmenin üçüncü kişilere teminat olarak verdiği kıymetleri izlemek üzere biri borçlu diğeri alacaklı çalışmak üzere iki hesap açılabilir.
  920 KIYMETLERİMİZİ TEMİNAT ALANLAR
  921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ
  Örnek Olay:
  Şirket. T. İş Bankası'ndan kredi alabilmek için sahibi olduğu bir arsayı banka lehine 5 milyara ipotek ettiriyor.
  _________________________.../ ... / 199..._____________________________________
  920 KIYMETLERİMİZİ TEMİNAT ALANLAR 500.000.000.000.-
  920.00 T. İş Bankası
  921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ 500.000.000.000.-
  921.00 İPOTEK VERİLEN G. MENK.
  ipotek kaldırıldığında,
  ______________________________.../ ... / 199..._________________________________
  921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ 500.000.000.000.-
  921. 00 İpotek Verilen Gayri menkullerimiz
  920 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ 500.000.000.000.-
  920.00 T. İş Bankası
  __________________________________ ______________________________________

  4.3. Teminat ve Emanet Alınan Kıymetler
  Bu grupta, işletmenin mülkiyetinde olmasına rağmen işletme zilyetliği altında bulunan, üçüncü kişilere ait olan kıymetlerin izlenmesi için açılan hesaplar yer alır.

  Muhasebeleştirilmesi;

  İşletmenin üçüncü kişilerden teminat olarak olduğu kıymetleri izlemek üzere biri borçlu diğeri alacaklı olmak üzere iki hesap çalıştırılabilir.
  Örnek Olay:
  X Ltd. Şti. 250 milyon liralık ticari senedini teminat olarak şirketimize veriliyor.
  ________________________________... / ... / 199.. ________________________________
  930 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER 250.000.000.-
  930.00 Teminat Alınan Ticari Senetler
  931 TEMİNAT KIYMET VERENLER 250.000.000.-
  931.00 X Ltd. Şti.
  _________________________________ / ______________________________________

  Alınan teminat senetleri geri verildiğinde ise bu maddenin ters kaydı yapılır ve kapatılır.(8)

  5- SONUÇ

  Nazım Hesaplar, işletme muhasebesi ile ilgili bazı bilgileri muhasebe disiplini altında takip etmek için kullanılan, açıklayıcı istatistikli bilgi sağlayan hesaplardır. İşlemleri daha çok kolaylaştırmak, kolayca görebilmek üzere açılırlar. Nazım Hesaplar bu amaca hizmet etmelidirler. Diğer hesaplar altında izlenebilen işlemlerin Nazım Hesaplarda izlenmesi işlemleri yoğun olan bir işletmede karışıklığa neden olabilir. Kullanımı isteğe bağlı olan Nazım Hesaplar uygulayıcılar tarafından farklı yorumlanarak farklı uygulanmaktadır. Hangi işlemlerin Nazım Hesaplarda izlenmesi konusunda Muhasebe Sistemleri Uygulama Genel Tebliği'nde yer verilmemesi ve bu konuya açıklık getirilmemesi önemli bir eksikliktir. Bu konunun da açıklanarak farklı uygulamaların ortadan kaldırılması sistemin bütünselliğinin korunması ve amacına uygun işlemesi açısından faydalı olacaktır.


  DİPNOTLAR:

  1) Gün Asım; Tekdüzen Hesap Planı'nda Nazım Hesaplar, M.Ü. Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı Seminer Çalışması İstanbul, 1996.
  2) Ataman Ümit; Genel Muhasebe Muhasebede Dönem İçi İşlemleri Türkmen Kitapevi, İstanbul, 1995
  3) Durmaz M. Hulusi; Tekdüzen Hesap Planına Göre Genel Muhasebe, Mimoza Yayınları, Konya, 1994.
  4) Küçüksavaş Nihat; Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulaması, Beta Basım, İstanbul, 1995.
  5) Akdoğan Nalan - Sevilengül Orhan; Muhasebe Sistemi Uygulama. Genel Tebliğine Göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması İSMMMO Yayın No: 7
  6) Karul Orhan; Mali Ticari İktisadi Konular El Kitabı, Doğuş Matbaası, Ankara, 1968.
  7) Gün Asım; A.g.ç.
  8) Gün Asım; A.g.ç.


  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 2. #12
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.864

  Ynt: Dönem Sonu İşlemleri 193

  Nazım hesaplarda görünmemesi gerekiyorsa; o halde benim vakfa yatması gerektiği halde sehven vakfın iktisadi işletmesinin hesabına yatmış olan bu miktarı (2011 de vakfın hesabına geçti) hangi hesapta göstermem gerekir?
  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 3. #13
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  16

  Ynt: Dönem Sonu İşlemleri 193

  diyelim ki ticari kar:1.000,00 kkeg:10.000 vergi:2.200 mahsup edilecek vergi:5.000 bu durumda muhasebe kapanış kayıtlarım nasıl olmalı.yardımcı olursanız sevinirim.

 4. #14
  Üyelik tarihi
  Eylül.2009
  Mesajlar
  13
  Merhaba,
  Bizim şirketimizde bu yıl sonu bilanço zararı oluştu. 20.000 TL. Ancak geçici vergi beyannamesinde kkeg rakamını yüksek oluşu nedeniyle beyannamede kar oluştu ve geçici vergi ödedik.


  - Yıl sonu işlemlerinde kurumlar vergisi vergi tahakkukunu nasıl yapmamız uygun olur?
  - Aşağıdaki örnekteki gibi yapabilir miyiz? Bu durumda bilançoda zarar yüksek gözükmez mi?


  31.12.2014 itibariyle dönem ticari zararı 20.000 TL,
  Kanunen kabul edilmeyen giderler ise 140.000 TL,

  Ticari zarar + KKEG = 120.000 TL mali kar, 103.000 TL geçmiş yıl zararını da düştüğümüzde
  matrah 17.000 TL oluyor Bunun üzerinden de %20 KV oranı yaparsak 3.400 TL oluyor.

  ---------------------------------------/-------------------------------------
  691 3.400
  370 3.400
  17.000 TL üzerinden vergi karşılığı ayrılması
  -----------------------------------------------------------------------------
  692 23.400
  691 3.400
  690 20.000
  Dönem net zararının kaydı
  -----------------------------------------------------------------------------Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Dönem Sonu İşlemleri
  Konu Sahibi önmuhasebeci Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Ekim.2017, 10:49
 2. Dönem Sonu İşlemleri
  Konu Sahibi muhasebeduzce Forum Forum Hakkında
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 05.Mart.2014, 22:27
 3. Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (KKEG)...
  Konu Sahibi mustafakarademir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 10.Şubat.2014, 18:25
 4. KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri
  Konu Sahibi stajer311 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2011, 18:23
 5. Dönem Sonu İşlemleri
  Konu Sahibi leoncio Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2009, 16:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36