İşyerim çalışan işçilerine özel sağlık sigortası yaptırdı. Özel Sağlık Sigortasının yarısını işveren ödüyor yarısı işçinin maaşından kesiliyor. Maaş bodrosunda gerekli hesaplamaları yaptım.Yevmiye kayıtları hakkında bilgi verirmisiniz
Özel sağlık sigortasını hangi hesapta takip etmem doğru olur.