Mükellef depo olarak kullanmak üzere fatura karşılığında bir dükkan aldı.
Bunu hangi hesapta takip etmeliyiz. Ve 50'ye mi bölünecek.