kamu işçi maaş

Konu: Kur Farkı Faturası

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  82

  Kur Farkı Faturası

  merhabalar,
  31.12.2011 tarihi itibariyle hesaplanıp kesilmesi gereken kur farkı faturaları 2012 yılında kesmenin bir sakıncası var mıdır?


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Kur farkı faturası

  Elbette sakıncası var, VUK md.280'e göre yabancı para cinsinden borç ve alacaklara kur değerlemesi yapmak zorundasınız. Hesap dönemi 31.12 .2011 'de kapandığına göre aynı gün tarihli kur frakı faturasının kesilmesi gerek ve de aynı tarihte deftere işlenmesi gerek. Aksi takdirde dönem kayması nedeniyle hem kurumlar vergisi hem geçici vergi, hem de KDV açısından vergi ziyaı cezası oluşur.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Kur farkı faturası

  Sayın abcd,
  Kur farkına iki açıdan bakmamız gereklidir.
  1. Ödeme veya tahsilat yapılması sonucunda oluşan kur farkı.
  Örnek.
  01.01.2011 tarihinden gelen 10.000,00 usd karşılığı 16.000,00.-TL cinsinden alacağınızın ödemesi 30.12.2011 tarihinde 10.000 usd karşılığı 17.500,00-TL olarak yapılmıştır. Tahsilata bağlı olarak 1.500,00-TL leyhinize kur farkı doğmaktadır. Bu tutara KDV dahil fatura kesilmesi gerekmektedir.
  2. Cari Hesapta döviz cinsinden olan borç veya alacağa ilişkin olarak VUK değerleme hükümlerine göre oluşan kur farkları.
  Örnek 2
  01.01.2011 tarihinden gelen 10.000,00 usd karşılığı 16.000,00.-TL cinsinden alacağınızın ödemesi yapılmamış ve siz bu alacağınızı değerleme hükümlerine göre 30.12.2011 tarihinde değerlemeye tabi tuttunuz ve bu değerleme sonucunda 1.500,00-TL Leyhte kur farkı meydana geldi. Bu 1.500,00-TL'yi dönem geliri olarak dikkate almanız gerekmektedir. Diğer tarafdan ödeme henüz gerçekleşmediğinden KDV Dahil fatura kesmenize gerek bulunmamaktadır.

  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Değerleme hükümlerine göre kur farklarını takip etmelisiniz. Diğer tarafdan ödeme veya tahsilat gerçekleşmediği sürece el de edilen kur farkına fatura kesmeyeceğiniz tabidir.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 4. #4
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Kur farkı faturası

  Sayın Mohicans

  Verdiğiniz örnekler doğru yanlız bu alıntı yapılan yer bana göre hatalı
  Diğer tarafdan ödeme veya tahsilat gerçekleşmediği sürece el de edilen kur farkına fatura kesmeyeceğiniz tabidir.
  satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerektiği için kur farkı faturası kesilmeli.Burda kur farkı faturalarının bir ödeme aracı değil matrahın bir unsuru olduğu için diğer yazdıklarınıza katılıyorum (örnek 2) dönem geliri olarak dikkate alınacak unsur bir belgeye dayanmak zorunda.Siz açıklamalarınız ödeme ve tahsilat yönünden (105 nolu KDV Tebliğine) göre lehte ve aleyhte kur farkı olana alıcı satıcı yönünden doğrudur.Oysa cari hesapta ödemeye bağlı değil lehte ve aleyhte kur farkı faturası düzenlenerek kayıtlara intikal ettirilir.Genelde kur farkı fatualarının üzerinde ''Kur farkı faturasıdır.Ödeme yapmayınız şerhi'' bulunur.
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Kur farkı faturası

  27 Eylül 2005

  Bülent ÇAKAR
  Yeminli Mali Müşavir
  Eski Baş Hesap Uzmanı
  bulentcakar@batiymm.com.tr

  DÖNEM SONU KUR DEĞERLEMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI İÇİN FATURA DÜZENLENECEK MİDİR?

  Dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesi?

  Bilindiği üzere, ticari hayatta döviz cinsinden veya dövize endeksli birçok işlem yapılmaktadır. Bu işlemler muhasebeye kaydedilirken işlemin dövizli tutarı Türk Lirasına (YTL) çevrilir. Dönem sonlarında yapılan değerleme işlemlerinde de dövizli alacak ve dövizli borçlar değerlenerek Türk Lirasına (YTL) çevrilir. Nitekim Vergi Usul Kanununun 280?nci maddesinde, ?Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir.? Hükmü yer almaktadır. Değerleme sonucunda ortaya çıkan kur farkları gelir veya gider kaydedilir. Kur farklarının muhasebeleştirilmesinde esas olarak 646 Kambiyo Karları Hesabı veya 656 Kambiyo Zararları Hesabi kullanılır. İşlemin özelliğine göre başka hesaplar kullanılması da gerekebilir.

  Fatura düzenlenecek midir?

  Peki bu şekilde yapılan değerleme işleminde ortaya çıkan kur farkları için fatura düzenlenecek midir? Vergi Usul Kanununun faturanın tarifine ilişkin 229. maddesinde ?Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika? olarak tanımlanmıştır. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, nihai olarak müşterinin borçlandığı meblağın hesaplanması anlamına gelmeyen değerleme işlemi sonunda ortaya çıkan olumlu kur farkları için fatura düzenlenmesi gerekmez.
  ayrıntılı bilgi için bakınız
  http://www.alomaliye.com/eylul_05/bu..._kur_farki.htm
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Kur farkı faturası

  Sayın Mohicans referans verdiğiniz makale 2005 yılında yazılmış o zaman 105 Nolu KDV Genel Tebliği yoktu, bu tebliğ 2007 yılında yayınlandı ve idare konuya ilişkin doğru ya da yanlış bir görüş açıkladı. Elbette idarenin görüşüne aykırı hareket edip olası sonuçlarına katlanmak da bir seçim
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Kur farkı faturası

  Sevgili mohicans

  Öncelikle paylaşımın için teşekkür ederim.Tabi bu yazı sayın YMM Bülent Beyin görüşüdür.Şimdi bende 105 nolu KDV tebliğinden alıntım aşağıdadır.

  2. Kur Farkları


  Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.  Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.  Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Sayın Moicans şimdi hangisini dikkate alalım ? 105 nolu KDV tebliği mi? yoksa YMM Bülent Beyin Yazısını mı ?
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Kur farkı faturası

  105 SAYILI KDV GENEL TEBLİĞİ

  Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

  Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere kur farkı faturası işlem bedelinin tahsil edildiği tarihte düzenlenecektir. Bedelin tahsil edildiği tarih itibariyle kur farkı tutarı kesinleşmiş olacaktır ve faturanın kesinleşen kur farkı tutarına düzenlenmesi doğru olacaktır. Dolayısıyla bedel tahsil edilmediği sürece 213 sayılı VUK nun 280. Maddesi gereğince yapılması gereken döviz değerlemeleri neticesinde oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesi gerekmemektedir. Yani bedel ödenmediği sürece Geçici Vergi ve hesap dönemi sonunda yapılacak döviz değerlemesi neticesinde ortaya çıkan kur farkları için fatura düzenlenmesi gerekmemektedir. Ancak 213 sayılı VUK nun 280. Maddesi gereğince yapılan döviz değerlemeleri neticesinde ortaya çıkan lehte ve aleyhte kur farklarının gelir, gider veya maliyet hesaplarına kaydedilmesi gerektiğinin de unutulmaması gerekir.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Kur farkı faturası

  Arkadaşlar ben görüşümü tekrar ediyorum. Ben fatura kesilmez demiyorum.
  Diyorumki, Bedel tahsil edilirse fatura kesilir.
  Tahsil edilmezse değerleme yapılır. Değerleme sonucu oluşan gelir veya gider dönem geliri veya gideri olarak dikkate alınır. Ancak ödeme veya tahsilat yapılmadığı sürece Kur farkı faturası kesilmez diyorum.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 10. #10
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Kur farkı faturası

  İşin enterasan tarafı Mali İdarenin 105 nolu KDV Genel Tebliğinde kur farkı faturası düzenlemeyi tahsilat aşamasına bırakması,oysa KDVde vergilendirme aylık. Bu durumda diyelim ki 12 ay vadeli satışta 12 ay boyunca oluşan kur farkları için KDV açısından hiç bir işlem yapılmayacak mı? Sanırım tebliğ yazılırken bu husus gözden kaçırılmış
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kesilen Fiyat Farkı faturasına karşı Fiyat farkı faturası Kesilmesi kaydı ??
  Konu Sahibi success17 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Ekim.2011, 22:44
 2. Kur farkı faturası
  Konu Sahibi abcd Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Eylül.2011, 14:51
 3. Fiyat Farkı iade faturasına fiyat farkı faturası kesilir mi?
  Konu Sahibi Murat ÖNDER Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 01.Eylül.2009, 11:50
 4. Eta da Kur Farkı Faturası
  Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Haziran.2009, 16:11
 5. Kur Farkı Faturası
  Konu Sahibi stajyer35 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Haziran.2006, 19:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36