kamu işçi maaş

Konu: Bağış ile İlgili

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2012
  Mesajlar
  47

  Bağış ile İlgili

  günaydın arkadaşlar bir ilköğretim okuluna spor malzemeleri alınıp bağış yapılıyor tutarı 620 tl lik.spor mağazası şirket adına fatura ediyor.bir kitapta ilköğretim okuluna nakit harici yapılan bağışlar indirilemez diyor ben bu faturayı nasıl kayıtlarıma alabilirim ya da hiç kayıt altına almayıp 2012 kurumlar vergisinden mi indirmem gerekiyor.ya da okula fatura kesip çıkış yapsam mantıklı olur mu cevaplarınızı bekliyorum

  Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bağış ile İlgili

  Bu bilgiyi hangi kitapta okuduysanız o kitabı hemen yakın bence-) Şaka bir yana Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/ç maddesinde açıkça belirtildiği üzere eğitim kurumlarına yapılan hem nakdi hem de ayni bağışlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilir. Madde metni aşağıdaki gibi. Öncelikle KKEG yazarak muhasebe kayıtlarından çıkartacaksınız, sonra kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ilgili satıra yazarak indireceksiniz. Bu nokta çok önemli çünkü Kurumlar Vergisi Kanunun 10'uncu maddesinde açıkça bu indirimin beyanname üzerinden yapılacağı belirtilmiş.

  "c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı."

  Bir de meseleye KDV açısından bakmak lazım tabi. Okula bir teslim yapacağınız için KDV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşiyor, ancak bu teslim KDV Kanunu geçici madde 23 uyarınca vergiden müstesna olduğu için KDV hesaplanmayacak. Yüklenilen KDV'de aynı maddedeki özel hüküm gereği indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecek.

  Buraya kadar yaptığımız açıklamalara göre muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
  ______________/_____________
  294 ELDEN ÇIK MDV 620,00
  191 İND KDV 111,60
  100 KASA 731,60
  ____________________________

  Okula bağış yaparken
  _____________________/____________
  689 DİĞ.OL.DIŞI.GİDERLER 620,00
  294 ELDEN ÇIK MDV 620,00
  _________________________________________
  900 KKEG 620,00
  901 KKEG 620,00
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Bağış ile İlgili

  Degerli ustadim bu bagisi zarar olsak da dusebilir miyiz ?
  Sizi bulmusken sorayim
  Yani hangi bagisi zararken hangi bagisi sadece kar iken dusebiliriz ?
  SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2012
  Mesajlar
  23

  Ynt: Bağış ile İlgili

  KVK?nın 10. maddesinin 1-c bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,
  belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan
  dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında
  yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5?ine kadar olan kısmının beyanname üzerinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 76/g maddesi (bent hükmü: Gelir ve Kurumlar Vergisi
  yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden
  ve kurum kazançlarından indirilir.)
  çerçevesinde yapılan nakdi bağışların tamamı ilgili dönem kurum
  kazancından indirilebilecektir. Bu bent hükmü uyarınca bu kapsamda yapılan ayni bağışların kurum
  kazancından mahsubu ise KVK?nın yukarıda anılan hükmü gereği %5?lik azami orana tabi olacaktır.

  AYrıca;
  Okulların faaliyetini devam ettirebilmeleri için yapılan ayni bağışların tamamı da kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir. Ancak burada yapılan ayni bağışın, okulun faaliyetini devam ettirmesi için yapılması zorunlu olan harcamalardan olması gerekmektedir.

  siz (ancak kurum kazancının %5?i ile sınırlı olarak) yaptığınız bağışı kurumlar vergisi beyannamenizde indirim konusu yapacaksınız.
  KVK Madde 10/1-c?de Bağış ve yardımın matrahtan indirimi [b]o yıla ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmıştır.

  KDV açısından değerlendirme;

  KDVK?nın 17/2-b maddesi uyarınca ??birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak
  yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları?? KDV?den istisna edilmiştir.

  KDVK 30/a maddesi hükmü uyarınca vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan
  malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri
  içinde yer alan KDV?nin ilgili dönem kurum hesaplanan KDV?den indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Okula yapılan ayni bağışlar anılan istisna kapsamındadır. Söz konusu bağışlara ilişkin kıymetlerin
  alımında ödenen KDV?lerin, eğer indirim konusu yaptıysanız; indirim KDV?ler arasından çıkartılması ve gider kaydolunması gerekir.
  [b][color=blue]İZSMMMO[/color][/b]

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Bağış ile İlgili

  Tesekkur ederim
  Ustad
  SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2012
  Mesajlar
  47

  Ynt: Bağış ile İlgili

  cevaplarınız için çok teşekkür ederim.ben bu bağışı kayıtlarımdan silmiştim.o zaman kkeg olarak işleyip 2012 kurumlar vergisinden indiricem(kanundaki oranlar çerçevesinde).bu arada fatura şirket ortağı adına kesilecekken yanlışlıkla şirket adına kesilmiş.tabi fatura şirket adına olduğu için mecburen kayıtlarıma alacağım.bu arada kdv indirmiyorum genel toplam üzerinden kkeg olarak kayıtlarıma alıyorum.

 7. #7
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bağış ile İlgili

  Sayın Manase size 2 noktada katılmam mümkün değil.

  1-Kurumlar vergisi açısından indirime esas madde KVK madde 10/1-c değil,10/1-ç. 10/1-ç'de özel hüküm var okulları da kapsayan, bu nedenle %5'lik sınıra tabi değil,sınırsız.

  2-KDV açısından yürüttüğünüz kısmi istisna mantığı doğru olmakla birlikte, yapılan bağış bilgisayar olduğu için KDV Kanunu Geçici Madde 23'teki spesifik düzenlemeye gitmek gerek. Buna göre okullara bilgisayar teslimi belirttiğim madde uyarınca 31.12.2015 tarihine kadar KDV'den müstesnadır. Ve yine aynı madde uyarınca KDV md.30/a'daki hüküm Geçici 23'üncü madde kapsamındaki teslimler için uygulanmaz.Başka bir deyişle İndirilecek KDV'den çıkarmaya gerek yoktur.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 8. #8
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bağış ile İlgili

  Sayın Ant Z rica ederim,ara sıra bu forumda siz değerli meslek mensuplarının sorularına elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ve bilgi paylaştıkça çoğalır düşüncesiyle yasal dayanakları da belirterek açıklamaya gayret ediyorum mümkün mertebe.

  Sorunuza gelince KVK madde 10'da belirtilen indirimlerden sadece ve sadece AR-GE indirimi(KVK md/10-a) zarar dahi olsa indirilir, b,c,ç,d ve e bentleri uyarınca yapılan bağışlar ise sadece mali kar olduğu durumda beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilir, zarar olduğu hallerde takip eden yıllara geçmiş yıl zararına ilave bir unsur olarak aktarılamaz.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 9. #9
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bağış ile İlgili

  Sayın Manase aklıma gelmişken bahsettiğiniz 222 sayılı Kanun 1965 tarihlidir,oysa 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 2006 tarihli. Hukukta genel bir prensip olarak sonraki tarihli kanun,önceki tarihli kanuna göre üstündür. Bunun yanı sıra KVK md.35/1'e göre diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir. Lütfen tam olarak hakim olmadığımız konularda, özellikle mesleğe yeni başlamış genç arkadaşlarımızın aklını karıştıracak açıklamalar da bulunmayalım.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Bağış ile İlgili

  Sorunuza gelince KVK madde 10'da belirtilen indirimlerden sadece ve sadece AR-GE indirimi(KVK md/10-a) zarar dahi olsa indirilir, b,c,ç,d ve e bentleri uyarınca yapılan bağışlar ise sadece mali kar olduğu durumda beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilir, zarar olduğu hallerde takip eden yıllara geçmiş yıl zararına ilave bir unsur olarak aktarılamaz.

  Tesekkur ederim
  Saygilarimla
  SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağış
  Konu Sahibi batlı Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2010, 14:36
 2. Bağış
  Konu Sahibi erkan_yilmaz_1978 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Mayıs.2010, 16:44
 3. Bağış-Devlet Hastanesine Bağış Hk.
  Konu Sahibi AŞİL Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ocak.2008, 11:16
 4. Bağış
  Konu Sahibi ismet35 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 29.Aralık.2006, 15:24
 5. Bağış
  Konu Sahibi murat20 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Ekim.2006, 22:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36