kamu işçi maaş

Konu: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  77

  Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  Şu soruları açıklayacak olan var mı? Şıklarını da açıklayabilirseniz çok makbule geçer..
  Soru:1)
  İşletmenin ithal edeceği mallar için ödeyeceği
  gümrük vergisi, aşağıdaki hesapların hangisinde
  muhasebeleştirilmelidir?
  A)Hesaplanan KDV
  B)Verilen Sipariş Avansları
  C)Ödenecek Vergi ve Fonlar
  D)Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
  E)Ödenecek Diğer Yükümlülükler

  Soru:2)
  İşletme 01.08.2010 tarihinde, ¨1.000.000 nominal
  değerli finansman bonolarını banka aracılığıyla
  ¨952.000?e satmıştır.
  Finansman bonoları 6 ay vadeli olduğuna göre, 2011
  yılı dönem başı bilançosunda aşağıdaki hesaplardan
  hangisinin kullanımı doğrudur?
  A)Finansman Giderleri - Aktif - ¨40.000
  B)Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Aktif - ¨32.000
  C)Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Pasif - ¨8000
  D)Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - ¨992.000
  E)Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - ¨48.000
  Soru:3)
  İşletmenin keşide ettiği senedin kabulü hâlinde işletmenin
  yapacağı kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  A)Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır.
  B)Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır.
  C)Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır.
  D)Borç Senetleri hesabı borçlandırılır.
  E)Satıcılar hesabı borçlandırılır
  Soru:4)
  İşletme, sattığı malların iadesiyle ilgili olarak ortaya çıkan
  taşıma giderlerini üstlenmiştir.
  Buna göre, ilgili tutar aşağıdaki hesaplardan hangisine
  kaydedilmelidir?
  A)Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
  B)Satılan Ticari Mallar Maliyeti
  C)Satıştan İadeler
  D)Yurtiçi Satışlar
  E)Ticari Mallar
  Soru:5)
  İşletmenin bankadan talep ettiği altı ay (180 gün) vadeli
  ¨500.000 tutarındaki kredi, ¨45.000 faiz kesilerek
  ¨455.000 olarak ödenmiştir.
  Buna göre, bankanın uyguladığı faiz oranı yüzde
  kaçtır?

 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  Cevap vermeye çalışalım.

  SORU1-) İthal edilen mal işletmeye gelinceye dahil ödenen gümrük vergisi dahil tüm gider ve maliyet unsurları 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI hesabında izlenir.

  DOĞRU CEVAP: B Şıkkı

  SORU2-) İhraç edilen bono iskontolu olup nominal değeri 1.000.000, ihraç bedeli 952.000'dir. Dolayısıyla 48.000.-TL menkul kıymet ihraç farkı oluşmuştur.

  48.000.TL ihraç farkı 01.08.2010-31.01.2011 döneminde aittir. Bu 6 aylık sürenin 5 ayı 2010 hesap dönemi denk geldiği için, ihraç farkının 40.000.-TL'si 2010 dönemine, 8.000.-TL'si 2011 hesap dönemine denk geliyor.

  (48.000/6)x5=40.000

  Muhasebe kayıtlarını yapalım

  _____________01.08.2012_____________
  100 952.000
  308 48.000
  305 1.000.000

  Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ay sonu kayıtları

  ________/______________
  780 8.000
  308 8.000

  Bu kayıttan 2012 yılında 5 tane yapınca, dönem sonunda 308'in bakiyesi 8.000 olarak kalacaktır.

  Doğru cevap C şıkkı.

  Diğer 2 sorunun cevabı bir sonraki mesajımda.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  SORU 3-) Satıcılara olan senetsiz bir borç için keşide ettiğimiz poliçenin kabulü durumunda senetsiz borcumuz azalır, senede bağlı borcumuz aynı tutarda artar. Muhasebe kaydı şöyle olur.

  ______/________
  320 xxx
  321 xxx

  Doğru cevap C şıkkı.

  SORU 4-)

  Faiz Oranı=r Ana Para=A Faiz Tutarı=k ise, faiz oranı k/A=r şeklinde hesaplanır.

  Buna göre 45.000/500.000=%9 faiz oranımız olacaktır.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  77

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  Açıklamalar için teşekkür hocam.
  Bir-iki soru daha var KPSS soruları bunlar. Yardımcı olursanız sevinirim.

 5. #5
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  Olurum tabii. KPSS'ye mi gireceksiniz?
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  77

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  SORU- 5)

  İşletmede, dönem sonu stok tutarı ¨230.000, dönem içi
  alışları ¨1.870.000, yurt içi satışları ¨2.125.000?dir. Alış
  iadeleri ¨85.000, satıştan iadeler ¨90.000, faaliyet
  giderleri ¨320.000?dir. Ticari Mallar hesabının borç
  toplamı ise ¨2.190.000?dir.

  a) İşletmenin dönem başı stok tutarı nedir?
  b-) Satışların maliyeti kaç liradır?
  c-) İşletmenin faaliyet karı veya zararı kaçtır?

 7. #7
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  Önce formülü yazalım.

  STMM=DBS+DİA-Alış İadeleri-DSS

  DSS ve Alıştan İadeler soruda verilmiş, diğer taraftan 153 hesabın işleyiş prensiplerine göre bu hesabın dönem sonu borç toplamı bize DBS+DİA'nın tutarını verdiğine göre, aslında elimizde gerekli hesaplamayı yapmak için tüm veriler var demektir.

  a-)DBS=153 Borç Toplamı-DİA=2.190.000-1.870.000=320.000

  b-)STMMM=1.870.000+320.000-85.000-230.000=1.875.000

  c-)Brüt Satışlar-Satış İndirimleri-STMMM-Faaliyet Giderleri= Faaliyet K/Z

  2.125.000-90.000-1.875.000-320.000= -160.000 Faaliyet Zararı

  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  77

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  Bunlar bu yılın KPSS soruları. Sınavda hep çorba ettim. 1-2 sorum daha var..
  Soru 6-)
  İşletmenin düzenlediği genel geçici mizanda Satıcılar
  hesabının borç toplamı ¨1.876.000, alacak toplamı
  ¨1.776.000 olarak belirlenmiştir. Yapılan incelemede,
  bilgisayar alımı için yapılan ¨150.000 tutarındaki ön
  ödemenin Satıcılar hesabına kaydedildiği belirlenmiştir.
  Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A)Verilen Avanslar hesabı ¨150.000 borçlandırılmalıdır.
  B)Verilen Avanslar hesabı ¨100.000 borçlandırılmalıdır.
  C)Verilen Sipariş Avansları hesabı ¨150.000 borçlandırılmalıdır.
  D)Verilen Sipariş Avansları hesabı ¨100.000 borçlandırılmalıdır.
  E)Verilen Sipariş Avansları hesabı ¨150.000 alacaklandırılmalıdır
  **********************************
  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR XXX
  BORÇ SENETLERİ XXX

  Bu kayıt, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
  A)Alacaklarla ilgili senet alınması
  B)Borç Senetleri hesabına yapılan hatalı kaydın düzeltilmesi
  C)Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına yapılan hatalı kaydın
  düzeltilmesi
  D)Düzenlenen poliçenin kabulü
  E)Hatır senedi düzenlenmesi 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  77

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  şu üstteki 2 soruya bakabilecek var mı?

 10. #10
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bazı Muhasebe Sınav Soruları

  1-320 SATICILAR 100.000.-TL borç bakiyesi vermiş, oysa 320 normalde borç bakiyesi vermez. Sorudan anladığımıza göre yapılan yanlış kayıt şu.

  _____/__________
  320 150.000
  100 150.000

  Oysa normalde 320'nin 50.000.-TL alacak bakiyesi vermesi gerekiyordu bu yanlış kayıt olmasaydı. O halde düzeltme kaydını yapalım

  _____/_________
  259 150.000
  320 150.000

  Doğru cevap A şıkkı.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Maliyet Muhasebesi Sınav Soruları
  Konu Sahibi elit Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2015, 17:52
 2. Özel SMMM sınav soruları
  Konu Sahibi kubil Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Kasım.2011, 23:21
 3. Spk Sınav soruları açıklanmıştır. Duyurulur.
  Konu Sahibi kemalkaya Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Kasım.2010, 16:03
 4. Cevap: 8
  Son Mesaj : 24.Kasım.2008, 17:33
 5. 7-8 Temmuz Yeterlilik Sınav Soruları
  Konu Sahibi tuuba Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 11.Temmuz.2007, 21:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36