kamu işçi maaş

Like Tree5Beğeni

Konu: Alınan Promosyonların Muhasebeleştirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2013
  Mesajlar
  34

  Alınan Promosyonların Muhasebeleştirilmesi

  Arkadaşlar merhaba,

  Şirketimiz bir telekomünikasyon şirketiyle anlaşma yaptı ve karşılığında 20.000 tutarında akaryakıt promosyonu aldı. Bu işlemin muhasebeleştirilmesi konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  241
  Merhaba

  20000 tl yi gelir tahakkuklarina aliniz. Akaryakit akdikca gelir tahakkuklarindan olagan gelir ve karlara alacak kaydi yaparsiniz

  Saygilarimla.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2013
  Mesajlar
  34
  Teşekkürler...

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414
  Ee gelir kısmı tamam gider kısmı neolucak?
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  241
  Merhaba

  1. kayıt
  ----------------/ / ---------------
  181 20.000

  .. 381 20.000
  ----------------/ / --------------

  150 tl akaryakıt alınsın
  ----------/ / -------------
  740/770 150

  . 181 150
  ------- / / -----------------
  381 150

  . 649 150
  -------------/ / -----------

  saygılarımla
  nguroy, enisoruc ve aşkınbulduk bunu beğendi.
  Turgay Pösteki
  Adli Muhasebe Uzmanı
  Hile Denetçisi
  S.M.M.M

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Turgay Beyin yaptığı kayıtlar bence kesinlikle uygun değil.

  1-GVK md.37'ye göre ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerlidir, tahakkuk ise elde edilen kazancın miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesidir. Bu nedenle anlaşma imzalanıp 20.000 tutarında yakıt alma hakkı(sözleşmeden doğan nispi alacak hakkı) kazanıldığı anda gelir kaydının yapılması gerekir.

  2-Bu promosyon akaryakıt kullanıldıkça gider hesapların aktarılması gerekmektedir.

  ______/_________________
  198 20.000
  ...................... 649 20.000
  __________/______________
  740 5.000
  ....................198 5.000

  gibi
  Konu koraykarakaya tarafından (12.Aralık.2013 Saat 13:08 ) değiştirilmiştir.
  önmuhasebeci bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  241
  Merhaba

  Cep telefonundan kopyaladigim icin belki pek duzgun cikmamistir ancak ekteki ozelge incelenirse; gelirin faydalanildigi donemde kar olmasi gerektigi hususu aciklanmaktadir.

  Bu donemsellk ilkesi geregidir.

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIAntalya Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü*SAYI :*B.07.1.GİB.4.07.16.01/KVK.2008.ÖZ.27/KONU :*İntifa hakkı olarak peşin tahsil edilen bedelin hangi döneme ilişkin kurum kazancı olarak vergilendirileceği.İLGİ : .... tarihli dilekçeniz

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketiniz tarafından 17 yıllığına kiralanan arsa üzerine Yap-İşlet-Devret modeline göre akaryakıt istasyonu yapılacağı, arsa sahibi ile yapılan sözleşmeye göre …………………….Tic. A.Ş. lehine 17 yıl süre ile intifa hakkı tesis ettirildiği, peşin tahsil edilen intifa hakkı bedelinin intifa hakkı süresi olan 17 yıla bölünmek suretiyle mi vergilendirileceği yoksa tek defada mı gelir yazılacağı konusunda görüşümüz sorulmaktadır.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safı Kurum Kazancı" başlıklı 6' ncı maddesinde; "Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safı kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır...." hükmü yer almaktadır.Safı kurum kazancının tespiti için atıf yapılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37' inci maddesinde, ticari kazancın tarifi yapılırken, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmış ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır."Vergiyi Doğuran Olay" ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19' uncu maddesinde; "Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar" şeklinde ifade edilmiştir.Tacirler arasındaki faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla Vergi Usul Kanununun' da yer alan fatura da tahakkuk esasına bağlı kalınarak düzenlenmektedir.Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun 38' inci maddesi ile; "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonundaki ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır." hükmü getirilmiş, Vergi Usul Kanununun 192' inci maddesinin dördüncü fıkrasında da, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığım (öz sermayeyi) teşkil edeceği belirtilmek suretiyle kazancın tespitinde tahsil değil, tahakkukun esas alınacağı hükme bağlanmıştır.Buna göre, kurum kazancı ticari kazanç niteliği taşıdığından ve ticari kazanç gibi tespit edildiğinden elde etme yönünden tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk ise gelirin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesini ifade eder. Bunun için geliri doğuran işlemin tekemmül etmesi gereklidir.Ticari faaliyet içerisinde satılan mal veya yapılan bir hizmet bedeli taraflarca belirlenip fatura kesildiğinde gelir veya gider tahakkuk etmiş kabul edilir.Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları" başlıklı ikinci ayrımında yer alan 794 ' üncü maddesinde; intifa hakkının taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabileceği, aksine düzenleme olmadıkça bu hakkın, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayacağı, 795' inci maddesinde; intifa hakkının taşınırlardazilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulacağı, taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümlerin uygulanacağı, 803' üncü maddesinde; intifa hakkı sahibinin hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahip olduğu belirtilmiştir.Bu durumda, üçüncü kişi lehine intifa hakkı kuran gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkının devam etmesi (bu kapsamda gayrimenkulü devredebilmesi, rehnedebilmesi ya da satabilmesi); malikin yükümlülüğünün sadece, intifa hakkı sahibinin söz konusu gayrimenkulden, bu hakkın tanındığı süreler dahilinde yönetme, kullanma ve yararlanmasına rıza göstermekten ibaret olması hususları dikkate alındığında, intifa hakkı suretiyle taşınmazın kullandırılması işleminin kiralama olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle intifa hakkı tesisinde satım akdinin en önemli unsuru olan "mülkiyetin nakli" söz konusu olmamaktadır. Devredilen onun mülkiyeti değil onu zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkileridir. Kira akdi, kiralayanın kiracının ödediği veya ödeyeceği bir bedel mukabilinde bir şeyin veya bir hakkın kullanılmasını belli bir süre için kiracıya terk etmeyi taahhüt ve iltizam etmesi olarak tarif edildiğine göre intifa hakkının tesisinin de kiralama niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.Yukarıda yer alan kanun hükümleri ve açıklamalar uyarınca; arsa sahibi ile şirketiniz arasında yapılan sözleşmeye istinaden ………………. Ticaret A.Ş. adına 17 yıl süreyle tapu kütüğünde intifa hakkı tescil edilmesi işleminin kiralama olarak değerlendirilmesi, bu kiralama karşılığı peşin olarak tahsil edilen kira gelirinin ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre kurum kazancına dahil edilmesi ve ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.Tahakkuk esası olarak da adlandırılan bu uygulamada, gelir ve giderin kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde dikkate alınabilmesi için, gelir unsurlarının tahsil edilmesi, gider unsurlarının da ödeme yapılması beklenmeksizin tahukkukun yeterli olduğu açıktır. Ancak peşin ödemelerde gelir veya gider unsuru gelecek dönemlere ait ise tahakkukun hangi dönemde olduğuna veya olacağına bakılmaksızın, söz konusu gelir veya giderin dönemsellik ilkesi gereği ilgili bulunduğu dönemde dikkate alınması gerekir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

 8. #8
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Turgay Bey merhaba,

  Şimdi özelgenin 6009 sayılı Kanun öncesi olduğu ve bağlayıcı olduğu konusuna hiç girmeden başka şeyler söyleyeceğim.

  1-Verdiğiniz özelge intifa hakları ile ilgili. İntifa hakkı sınırlı ayni hak, bizim tartıştığımız konu sözleşmeden doğan nispi hak ve tamamen farklı şeyler.

  2-İntifa haklarının ne zaman gelir yazaılacağına dair literatürde çok çeşitli tartışmalar ve hatta bir biri ile çelişik özelgeler var. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenlere değerli meslektaşım Orhan Pala tarafından yazılan "Taşınmaz Üzerinde Gerçekleştirilen İntifa Hakkı Tesisi Karşılığında Elde Edilen Gelirin Niteliği ve Beyanı Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde Yer Alan İki Zıt Özelge" başlıklı makaleyi tavsiye ediyorum.

  3-Özelgedeki şu cümleye ise söylecek söz bulamıyorum. "Tahakkuk esası olarak da adlandırılan bu uygulamada, gelir ve giderin kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde dikkate alınabilmesi için, gelir unsurlarının tahsil edilmesi, gider unsurlarının da ödeme yapılması beklenmeksizin tahukkukun yeterli olduğu açıktır."

  Kim yazdıysa bu özelgeyi ticari kazanç ve serbest meslek kazancı/GMSİ arasındaki farkları bilmediği çok açık görünüyor.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 9. #9
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.474
  Sayın Arkadaşlar,

  Promosyonun alınması da verilmesi de esasen bir belgeye dayalıdır. Soruyu soran arkadaşımız bununla ilgili bir açıklama yapsın öncelikle. Sayın Uzman'ın yaptığı kayıtlar kesinlikle uygun değil zaten kısaca incelenirse ortada ne gelir ne gider kalıyor yani anlamsız kayıtlar konmuş oluyor sadece. Koray Beyin 196 hesabı neden kullandığını da anlayamadım sanırım yanlışlıkla oldu.

  Tabi sistemin böyle gerçekleşmeyeceğini yöntemin başka olması gerektiğini de belge meselesini öğrendikten sonra anlayabiliriz.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Kasım.2013
  Mesajlar
  34
  Şirketle yapılan sözleşmede promosyon bedeli belirtiliyor ve karşılığında yakıt çeki (sadece belirli bir kuruluşta kullanılmak üzere) veriliyor.

  Sayın ksimkesyan, söylediğinizden anladığım kadarıyla alın yakıtı kullanın ve muhasebeleştirmeyin diyorsunuz.

  Diğer taraftan koraykarakaya'ın bakış açısı duruma daha uygun görünüyor.

  Saygılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Çeklerin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi mustafakutlu Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2014, 16:28
 2. Elden Alınan İhracat Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi MACİT Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Şubat.2012, 09:17
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 19.Kasım.2011, 10:21
 4. Vekaletlerin Muhasebeleştirilmesi Hk.
  Konu Sahibi tarikcos Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 15.Aralık.2010, 14:46
 5. Alınan Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi alierdem1983 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Şubat.2009, 18:16

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36