Sayın Arkadaşlar,

İfade etmekte eksik kalmışım. Asıl önemli olan Yeni Tebliğde ortaya konan belge düzenidir. Dikkat ederseniz PSF ve ÖKC fişleri ile ilgili keskin bir açıklama var. Küçük çaplı fatura kesmeye değmeyecek otopark fotokopi gibi belgeler kabul ediliyordu. Şimdiki açıklamada 800 TL üst sınıra kadar hak tanınmış, (kanımca faturada yer alaacak bilgilerin var olması kaydıyla) buna dikkatinizi çekerim. Yeni Uygulama şu anda oncelikli. Ben düzenlemenin yeniden kaleme alınması gerektiği kanaatindeyim. tebliğin yürürlük tarihinden sonra.