kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Satılmayan Dai̇re Muhasebesi̇ ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  767

  Satılmayan Dai̇re Muhasebesi̇ ?

  Kendi arsası üzerine bina yapan ve yaklaşık 8 daireyi satan bir mükellef kalan bir daireyi satmak istemiyor. Bu durumda bu daireyi aktifine nasıl kaydeebiliriz? Fatura kesmek mecburi mi ?Teşekkürler


 2. #2
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355
  kesinlikle....
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2014
  Mesajlar
  17
  Nasil yani kendi kendisine faturami kesecek....

 4. #4
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355
  kendi arsası aktife kayıtlı mı idi ?
  önce arsayı aktife alcaktı,daha sonra inşaat bitti.... bir daireyi satmıyor bunu 152/252 yapacaksınız..yada 152 de kalacak...
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2014
  Mesajlar
  17
  benzer durum bizde bir mükellefte var...
  kat karşılığı iş yapıyor. kendine kalan daireleri sattı işyeni kullanmaya başlaladı. İşyerni 152 den 252 ye aldım. bunun için fatura kesmem gerekiyormu?

 6. #6
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355
  yok kesmeyin.....
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 7. #7
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.178
  Kesilip kesilmemesinin bir farkı var mı? Kasildiğinde belgeye dayalı kayıtları yapmış olursunuz.
  kdv deseniz bir yandan hesaplanan diğer yandan ödenen olarak beyana yansıyacağı için sonuç sıfır olur.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 8. #8
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Sayın formdaşlarım

  Sayın namkoor,merkür ve kardeşim aşkınbulduk. Sayın Merihs 12 sorusunu aynen kopyalıyorum.Sonra Terredütte kalınan konuları tartışırız

  Sayın Merihs12 sorusu
  Soru:Kendi arsası üzerine bina yapan ve yaklaşık 8 daireyi satan bir mükellef kalan bir daireyi satmak istemiyor. Bu durumda bu daireyi aktifine nasıl kaydeebiliriz?

  Cevap:Tabiki fatura keserek. Faturada dairenin tapusunun şirket adına olduğu tarihte veya tapudaki tarihten sonra 7 gün içinde düzenlenecek. Ayrıca ayrıca harç ödenecek. Zira üretilen daireler stok hesabından işletmenin maddi duran varlık guruna yani 25 gurubuna girecek.Tabi burda fatura tarihi aynı zamanda aktife kayıt tarihide olacağı için ileride firma bu dairesi satmak istediğinde-şartları taşıması koşuluyla- istisnalardan da yaralanabilecektir.

  Soru:Fatura kesmek mecburi mi ?

  Cevap:Yukarıda yazılanları ispat ve tevsik amacıyla kesilmesi şart

  Ayrıca birde burda KDV vergisi konusuda var bu daireler imal edilirken indirim konu yapılan kdv'den satılmayıp aktife kaydedilen daireye isabet eden KDV'nin de ilave kdv yapılarak beyan edilmesi ve ödenmesi gerekir.
  şahamarat ve URUM79 bunu beğendi.

 9. #9
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355
  sevgili üstadım,

  burada işletmeden çekilen bir durum yokki,neden fatura keselim ? neden ilave kdv ?
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 10. #10
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Kardeşim aşkınbulduk ve Sevgili Formdaşlarım

  Aşağıdaki yazım hem kardeşim aşkınbulduk,hemde diğer formdaşlarıma bilgi amaçlı olsun diye;

  KDV uygulamasında özellik taşıyan durumlardan biri de, işletmede imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerdeki KDV indirimine ilişkindir.

  Bu konuya ilişkin uygulamayı aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür:

  1. İşletmede İmal ve İnşa Edilen Demirbaşlarda KDV Açısından Vergiyi Doğuran Olay:
  Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere işletme bünyesinde imal ve inşa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanılması teslim sayılan hal olarak KDV'ye tabi bulunmaktadır. (KDVK Md. 3/d)
  İşletmede kullanılmak üzere amortismana tabi iktisadi kıymet imal ve inşa edilmesi işleminde KDV yönünden vergiyi doğuran olay bu kıymetlerin aktife alındığı veya kullanılmaya başlanıldığı tarihte meydana gelmektedir. (KDVK Md: 10/ f)

  2. KDV Açısından Aktifleştirme İşleminin Yapılması:
  a) Aktifleştirmenin Yapılacağı Dönem:
  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 3/d ve 10/f maddelerine göre işletmede kullanılmak üzere amortismana tabi iktisadi kıymet imal ve inşa edilmesi işleminde, bu kıymetlerin kullanılmaya başlanıldığı ya da aktife alındığı vergilendirme döneminde KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden, aktifleştirme işleminin de bu dönemde yapılması gerekmektedir.

  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 3/d ve 10/f maddeleri 01.01.1999 kaldırılmıştır.Bu tarihten itibaren bu kıymetlerin KDV'si tek seferde indirim konusu olmuştur.Buraya bilgi amaçlı yazılmıştır.1999 öncesi bu kıymetlerin KDV'si 3 taksitte indirilmekteydi (Uyarı için Bülent249 arkadaşıma uyarısından dolayt teşekkür ederim)
  b) Aktifleştirme İşleminde KDV'nin Üzerinden Hesaplanacağı Bedel
  KDVK 20/3. maddesinde, mükellefin vergiye tabi faaliyetlerinde kullanacağı amortismana tabi menkul ve gayrimenkul malların imal veya inşası işlemlerinde matrahın, bunların VUK' na göre tespit edilen değerleri olduğu hükme bağlanmıştır.

  VUK' un 271. maddesinde, inşa edilen bina, gemi, imal edilen makine ve tesisatta, bunların imal ve inşa giderlerinin satın alma bedeli yerine geçeceği belirtilmiş, 275. maddesinde imal edilen emtianın maliyet bedeline dahil olan unsurlar sayılmış, 262. maddesinde ise maliyet bedeli iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi yahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlanmıştır.

  Bu hükümlere göre, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerde KDV açısından matrah, bu kıymetlerin VUK' a göre belirlenen "maliyet bedeli"dir.

  c) İşletmede Kullanılmak Üzere Demirbaş İmal ve İnşa Edilmesi İşleminde KDV'nin Hesaplanması ve Beyanı:
  İşletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmaya başlanıldığı veya aktife alındığı vergilendirme döneminde, bu kıymetlerin maliyet bedeli üzerinden KDV hesaplanması ve o dönem beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

  d) Bu İşlem Nedeniyle İşletmenin Kendi Kendine Fatura Düzenleyip Düzenlemeyeceği:
  Mükellefin işletmesinde kullanacağı amortismana tabi iktisadi kıymetleri imal ve inşa etmesi halinde, vergi kanunları açısından bu kıymetlerin hem satıcısı hem de alıcısı konumundadır. Ayrıca imal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmaya başlatılması veya aktife alınması da KDVK' nin 3/d maddesine göre teslim sayılan hal kapsamında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

  Bu bağlamda, Katma Değer Vergisi Kanunu açısından kendi kendine teslim hükümlerine göre KDV'ye tabi olan bu işlemle ilgili olarak işletmenin kendi adına fatura düzenlemesi ve fatura bedeli (maliyet bedeli) üzerinden KDV hesaplaması gerekmektedir. (KDV Kanunu 10/f, 20/3, VUK Md. 229)

  3. Aktifleştirme Îşleminin Mükellef Tarafından Unutulması:
  İşletmede imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedelleri üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmek suretiyle aktifleştirilmesi gerekmektedir. Aktifleştirme işleminin unutulması halinde ise, geriye dönülerek, bu kıymetlerin aktifleştirildiği dönem KDV beyannamelerinin düzeltilmesi gerekir.
  Ancak bazen vergi inceleme elemanlarınca, aktifleştirmenin unutulduğu durumlarda imal ve inşa edilen kıymetlerin maliyet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin indirimi kabul edilmemektedir.

  KDV'de vergi dairesine ödenecek olan KDV, satışlar üzerinden hesaplanan KDV'den yüklenilen KDV düşülmek suretiyle hesaplanmaktadır. Her safhada yaratılan katma değer vergilendirmeyi hedefleyen KDV'nin teorik olarak en büyük özelliği yüklenilen KDV'nin indirimine olanak vererek, o safhada yaratılan katma değeri vergilemektir.

  VUK' un 134. maddesine göre vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak ve tespit etmektir.

  Bu bağlamda, imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin olarak hesaplanan KDV'nin indirilmesi kanun hükmüdür. Bu prensip, aktifleştirme işleminin unutulduğu durumlar için de geçerli olmalı, indirim kabul edilmelidir.

  4. İşletmede İmal ve İnşa Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde KDV İndirimi:

  a. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Kullanılmak Üzere Amortismana Tabi İktisadi Kıymet İmal ve İnşasında KDV İndirimi:

  Teşvik belgeli yatırımlarda kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, 1 yıl içinde indirilmesi gerekmektedir. Hesaplanan KDV'nin azlığı ya da devamlı yatırım yapılması nedeniyle hesaplanan verginin olmaması durumunda, 1 yıl içinde indirilemeyen KDV'nin sonraki yıllarda indirilmesi mümkün bulunmaktadır. (KDVK Md. 31 /2, 84/8837 sayılı BKK)
  b. İşletmede Kullanılmak Üzere Amortismana Tabi İktisadi Kıymet İmal ve İnşası Sırasında Yüklenilen KDV'nin İndirimi:
  İşletmede kullanılacak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin imal ve inşası nedeniyle yapılan mal ve hizmet alımları sırasında ödenen KDV'nin biriktirilmemesi, ilgili dönemlerde indirilmesi gerekmektedir. İmal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymet nedeniyle satın alınan malların demirbaş olup olmaması, konumuzca KDV indirimi açısından önem taşımamaktadır.

  Örneğin, inşa edilen bir fabrikada, inşaatın tamamlanmasından sonra kullanılmak üzere amortismana bir makine alınması halinde, alım sırasında ödenen KDV'nin indirimi için fabrikanın tamamlanması beklenilmeyecek, o dönemde indirilebilecektir. Fabrikanın tamamlanıp aktifleştirilmesi sırasında aktifleştirme bedeli, fabrikanın maliyet bedeli + makine toplamından oluşacaktır.

  Nitekim vergi idaresince verilen bir özel gede kurulmakta olan ambalajlama tesisi ile ilgili olarak satırı alınan demirbaşlara ait KDV'nin ilgili dönemde indirim konusu yapılacağı şeklinde idari görüş bildirilmiştir. (*)

  KAYNAK

  (*) Maliye Bakanlığı’nın 30.06.1989 tarih ve 51967 sayılı Özelgesi için bkz. Şükrü KIZILOT, Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), YAKLAŞIM Yayınları, Ankara 1994, Cilt 2, 3208
  Konu ferhat tarafından (18.Mart.2015 Saat 17:48 ) değiştirilmiştir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İhraç Kayıtlı satılmayan bir malın ihracatı
  Konu Sahibi ozgeardıc Forum KDV
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 22.Şubat.2012, 10:53
 2. Satılmayan Milli Piyango Bileti Gider sayılırmı.?
  Konu Sahibi recsad Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Kasım.2010, 21:43
 3. İnşaat Muhasebesi ve Hizmet Muhasebesi Arasındaki Fark
  Konu Sahibi osmankevın Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Kasım.2006, 09:55
 4. Enf. Muhasebesi
  Konu Sahibi zirve Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Aralık.2005, 17:29
 5. Hal Muhasebesi
  Konu Sahibi eskiizmir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Aralık.2005, 12:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36