Değerli arkadaşlar merhaba,
2014 yılı aralık ayında sehven fazla giderleştirilmiş SGK priminin
2015 yılında düzeltme işlemi nasıl olmalıdır.
671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabı kullanılması uygun olur mu?