Kurumlar Vergisi Mükellefleri geçici vergi beyannamesine 15.versiyon ile getirilmiş KKEG tutar ayrıntılarını yazma zorunluluğu bilindiği üzere getirilmiştir.
Maliye sizce bu ek ayrıntı listesini neden istemiştir. ?
Benim görüşüme göre Maliye mükelleflerin her türlü torba tutarların KKEG olarak yazılmasını engellemek ya da bunu bu yöntemle kontrol altında tutmak ya da denetlemek. Ne dersiniz.?