kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni
 • 1 Post By calculator
 • 1 Post By calculator

Konu: Stajyer Günlük Ücreti Ve Muhtasar Beyanı ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2015
  Mesajlar
  16

  Stajyer Günlük Ücreti Ve Muhtasar Beyanı ?

  Değerli forum katılımcıları,

  İşletmemiz 20 üzerinde personel çalıştırmakta olup 2 meslek lisesi stajyeri kabul etmiştir. Yaptığım araştırmalar neticesinde hem günlük ücret hesabı hem de muhtasar beyanı hususunda kesin bir sonuca varamadım.

  Sonuç olarak,
  1) Bordro için (Bankaya yatacak tutar) Stajyer öğrenci günlük ücreti ne kadar hesaplanır ?
  2) Damga Vergisi Kesilir mi ?
  3) Muhtasar Beyanı Varmıdır?

  Aşağıda paylaştığım Ankara Vergi Dairesinin son bölümünden yola çıkarak Damga vergisi istisna tutulur diyor.

  B- DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; (1) sayılı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 6,6 olarak belirlenmiştir.

  Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 34 üncü fıkrasına 5535 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen hüküm ile, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin düzenlenecek kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, Genel Sekreterliğinizce, 3308 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan öğrencilerin yıllar itibariyle yaşa göre belirlenen asgari ücreti aşmayan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 12 nci fıkrası ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/34 üncü fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna edilmesi, ancak asgari ücreti aşan ücret ödemeleri ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olmayan öğrencilere yapılacak ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası gereğince binde 6,6 oranında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Teşekkür Ederim.
  Yardımcı olmanızı umut ediyorum.

  Saygılar.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  176
  Yasin bey merhabalar,
  3308 sayılı kanunun 25. maddesinde;
  Madde 25 – Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. (Değişik son cümle: 13/2/2011-6111/64 md.) Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

  Denilmekte olduğundan, stajyer öğrencinin maaşından Gelir ve Damga vergisi kesilmemesi gerekmektedir. Bu durum İşletmelerde mesleki eğitim gören Mesleki ve Teknik Eğitim okul/kurumu öğrencilerine ait sözleşmenin 6. maddesinde de belirtilmiş olmalıdır. Saygılarımla.
  YASİN23 bunu beğendi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  176
  2015 yılı ikinci dönem asgari ücret tutarı 90,11 TL Asgari Geçim İndirimi Dahil 1000,54 TL dir. Stajyer öğrenci ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmıyor olduğundan, maaş hesaplaması yapılırken 1000,54 TL - 90,11 TL (A.G.İ) 910,43 TL net ücret üzerinden
  20den az işçi çalıştıran işyerlerinde asgari ücretini %20sinden az yani, 910,43 % 20= 182,08
  20den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise asgari ücretin % 30undan az yani 273,13 TL 'nin altında ücret ödemesi yapılamamaktadır.
  Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılmıyor olması nedeniyle muhtasar beyannamede gösterilmesine gerek yoktur.
  Ancak uygulamada Damga Vergisi kesintisi yapıldığı görülmekte olup tartışılması gereken bir konudur.
  YASİN23 bunu beğendi.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2015
  Mesajlar
  16
  Damga vergisi konusunda kesin bir hüküm yok mudur ? Uygulamada damga vergisi kesintisi yapıldığı görülmekte ise muhtasar beyannamede de göstermek gerekiyor. Eğer kesinti yapmayacaksam , muhtasar tarafında yarın sorun yaşama ihtimalim var mı ?

  Okulun verdiği sözleşmenin 6.maddesinde "Öğrenciye verilecek ücret her türlü vergiden muaftır. (3308 Sayılı Kanun,madde 25)" geçiyor. Bu maddeden yola çıkarak kesinti yapmamak daha doğru olmaz mı?

  Teşekkür Ederim.

  Saygılar.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2015
  Mesajlar
  16
  Bu konu ile ilgili bazı makalelerden aldığım kısımlar:

  3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesine göre; işletmelerde meslek eğitimi
  gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret
  ödenemez ve aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden
  müstesnadır. Fakat, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 maddesinin 12. bendine göre; Çıraklık ve
  Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden
  istisna tutulmuştur.
  Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere; mesleki ve teknik eğitim okul
  ve kurumu öğrencilerinin staj yaptıkları dönem boyunca sigortalılıkları ilgili okullar
  tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla, işverenin söz konusu öğrenciler için sigorta ile
  ilgili olarak herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Söz konusu öğrencilere
  ödenecek olan ücretler üzerinden ise, gerek GVK’nun 23 üncü maddesi gerekse 3308 Sayılı
  Kanunu’nun 25 inci maddesi uyarınca gelir ve damga vergisi hesaplanmasına gerek
  bulunmamaktadır. Söz konusu ücret tutarlarının asgari ücretin üzerinde olması durumunda
  ise, gelir ve damga vergisine tabi olacaktır.
  Ancak, fakülte, yüksek okul, meslek yüksek okulu gibi öğrenim kurumları
  öğrencilerinden eğitim yaptığı kurumun statüsünde mecburi staj şartı bulunan ve bir işyerine
  uygulamalı eğitimini yapmak üzere okul tarafından belirli bir süre gönderilen stajyerlere bu
  stajları süresince herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, bu sürede
  herhangi bir ücret verilmesi halinde, bunlara verilen ücretler için vergi istisnası
  uygulanmayacaktır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2014
  Mesajlar
  1.015
  Alıntı calculator Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  2015 yılı ikinci dönem asgari ücret tutarı 90,11 TL Asgari Geçim İndirimi Dahil 1000,54 TL dir. Stajyer öğrenci ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmıyor olduğundan, maaş hesaplaması yapılırken 1000,54 TL - 90,11 TL (A.G.İ) 910,43 TL net ücret üzerinden
  20den az işçi çalıştıran işyerlerinde asgari ücretini %20sinden az yani, 910,43 % 20= 182,08
  20den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise asgari ücretin % 30undan az yani 273,13 TL 'nin altında ücret ödemesi yapılamamaktadır.
  Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılmıyor olması nedeniyle muhtasar beyannamede gösterilmesine gerek yoktur.
  Ancak uygulamada Damga Vergisi kesintisi yapıldığı görülmekte olup tartışılması gereken bir konudur.
  Sgk ve Vergilerden muaftır. Yani Brütten hesaplayacaksın.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  176
  Alıntı ugurcadir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sgk ve Vergilerden muaftır. Yani Brütten hesaplayacaksın.
  Sayın uğurcadir 3308 sayılı kanunun 25. maddesinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik doğrultusunda net ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.
  ancak bu durum stajyer ücretinin sgk ve vergilerden muaf olması ile çelişmektedir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Üniversite Stajyer Ücreti Hk.
  Konu Sahibi kadirdiloglu Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Mayıs.2018, 19:31
 2. Gıda Mühendisi Stajyer Ücreti
  Konu Sahibi aygunh34 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Haziran.2015, 09:53
 3. Stajyer Nakil Ücreti
  Konu Sahibi ysy2014 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 19.Şubat.2014, 17:23
 4. Stajyer dönem ücreti. ?
  Konu Sahibi mtufan84 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 13.Ekim.2010, 14:49
 5. **Aldığınız stajyer ücreti**
  Konu Sahibi slimshady Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 65
  Son Mesaj : 19.Haziran.2010, 19:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36