kamu işçi maaş

Konu: Sigorta Poliçeleri Carisi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2015
  Mesajlar
  51

  Sigorta Poliçeleri Carisi

  Arkadaşlar merhaba;

  örnek:axa sigortadan poliçe yaptırdım ama acente x ltd şti.

  Ben x ltd şti ye ödeme yaptım .
  ön muhasebede x ltd şti
  resmide axa siforta mı olucak caride?

  Teşekkürler


 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.907
  Resmide cari hesap x ltd.şti. olarak açılacak.İşin ön muhasebe kısmı,sorunun ilgilenmediğim kısmıdır..
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  38

  Sigorta şirketi Ba Bs

  Alıntı Tahsin Kurt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Resmide cari hesap x ltd.şti. olarak açılacak.İşin ön muhasebe kısmı,sorunun ilgilenmediğim kısmıdır..
  Merhaba Üstad ,
  Peki bu tutar 5.000 TL'nin üstündeyse Ba Bs de cari çalışan acenta olan X ltd şti. mi beyana konu edilir yoksa poliçeyi düzenleyen sigorta şirleti mi ?

 4. #4
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.246
  Soruyu Tahsin Bey'e sormuşsunuz ama ben cevaplamak istedim.

  İlgili özelgeden tüm soru detaylarınızı alabilirsiniz.

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
  Sayı
  :
  B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7948-284
  20/04/2010
  Konu
  :
  Sigorta aracılık hizmeti faaliyetinde Form Ba-Bs bildirim yükümlülüğü hk.
  İlgi özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olarak; sigorta aracılık hizmeti vermekte olduğunuz; müşteriler adına poliçenin acenteniz tarafından düzenlendiği ve gelirinizin de toplam poliçe tutarı üzerinden hesaplanan komisyon gelirinden oluştuğu belirtilerek, Form Ba ve Form Bs bildirim formlarında; bildirime konu edilecek tutarın hangisi olduğu hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış; 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalara yer verilmiştir.
  Bahse konu, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; "Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" başlıklı (1.2) bölümünde ;
  "1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
  1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"nun Tablo II alanında bildirilecektir.
  ...
  Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.
  ...
  1.2.5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.
  Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.
  ...
  1.2.7. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir...." açıklamalarına yer verilmiştir.
  Öte yandan, Başkanlığımızca Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne yazılan 23.02.2010 tarih ve 14363 sayılı yazıda "Sigorta Komisyon Gider Belgesi" bilgilerinin limite bağlı kalınmaksızın sigorta şirketleri tarafından Btrans üzerinden Başkanlığımıza gönderilmesi nedeniyle ayrıca Ba-Bs bildirim formuna dahil edilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.
  Buna göre, Sigorta Komisyon Gider Belgesi bilgilerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmemesi, bildirim verme mecburiyeti bulunan ve tüm alış/satışları belirtilen haddin altında kalan mükelleflerin söz konusu formları Tablo II dışındaki bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Vergi Dairesi Başkanı a.Gelir İdaresi Grup Müdürü


  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  38
  Merhaba Demiral ,
  Bu özelgeyi okumuştum ancak soruma cevap alamamıştım. Özelgede farklı bir konudan bahsediyor. Benim sorum ; sigortacı firma YK Sigorta , acenta firma Demir sigorta ; normalde özelgelerde sigortacı firma bilgileri girilir deniyor. Ancak biz acente ile cari hesap çalıştık. Poliçeyi acente demir sigortaya girdik ve ödemeyi de o firmaya yaptık. Ancak police üzerinde sigortacı firma YK Sigorta. Bu durumda bildirimi ; cari hesap çalıştığım yani muhasebe kayıtlarına aldığım acenteyi mi yoksa police üzerinde sigortacı firma yazan YK Sigortayı mı girmeliyim ? İlginiz için teşekkürler  Alıntı demiral Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Soruyu Tahsin Bey'e sormuşsunuz ama ben cevaplamak istedim.

  İlgili özelgeden tüm soru detaylarınızı alabilirsiniz.

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
  Sayı
  :
  B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7948-284
  20/04/2010
  Konu
  :
  Sigorta aracılık hizmeti faaliyetinde Form Ba-Bs bildirim yükümlülüğü hk.
  İlgi özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olarak; sigorta aracılık hizmeti vermekte olduğunuz; müşteriler adına poliçenin acenteniz tarafından düzenlendiği ve gelirinizin de toplam poliçe tutarı üzerinden hesaplanan komisyon gelirinden oluştuğu belirtilerek, Form Ba ve Form Bs bildirim formlarında; bildirime konu edilecek tutarın hangisi olduğu hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış; 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalara yer verilmiştir.
  Bahse konu, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; "Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" başlıklı (1.2) bölümünde ;
  "1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
  1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"nun Tablo II alanında bildirilecektir.
  ...
  Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.
  ...
  1.2.5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.
  Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.
  ...
  1.2.7. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir...." açıklamalarına yer verilmiştir.
  Öte yandan, Başkanlığımızca Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne yazılan 23.02.2010 tarih ve 14363 sayılı yazıda "Sigorta Komisyon Gider Belgesi" bilgilerinin limite bağlı kalınmaksızın sigorta şirketleri tarafından Btrans üzerinden Başkanlığımıza gönderilmesi nedeniyle ayrıca Ba-Bs bildirim formuna dahil edilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.
  Buna göre, Sigorta Komisyon Gider Belgesi bilgilerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmemesi, bildirim verme mecburiyeti bulunan ve tüm alış/satışları belirtilen haddin altında kalan mükelleflerin söz konusu formları Tablo II dışındaki bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Vergi Dairesi Başkanı a.Gelir İdaresi Grup Müdürü


  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2015
  Mesajlar
  26
  Merhaba

  benimde bir sorum olacak konuyla ilgili;

  Sigorta y ile yapıldı ancak acente x oldugunu düşünürsek,biz ödemeleri x firmasına yapıyoruz.Ancak sigorta y olduğu için daha sonra neden y firmasına ödeme yapılmadıgı sorulmasının önüne geçmek adına ne gibi bi evrak alınabilir? poliçeye hem x hemde y nin kaşesinin olması yeterlimidir?

 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.907
  Merhaba
  x firması acente
  y firması ana sigorta şirketi ise ve ödemelerde x firmasına yapılıyor ise,
  kabaca;

  gider hesabı (B)
  x firması (A)

  şeklinde kayıt açılıp, fiş içindeki açıklamaya da örneğin " ....plakalı y şirketi kasko poliçesi" yazılması yeterlidir.
  Olası bir cari hesap mutabakatında siz y ile değil x firması ile mutabakat yapacağınızdan cari hesap olarak x firmasının açılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
  Düşüncem böyledir.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Kasım.2015
  Mesajlar
  26
  Sn Tahsin Kurt

  Dediğiniz gibi yapıyoruz kayıtları ancak kaydın ekine evrak konulmasına gerek yokmu? bunu neye göre x firmasını alacaklandırdınız diye sorduklarında destekleyici döküman vermemiz gerekmezmi? mesela x ve y arasındaki sözleşme gibi bi evrak yokmudur? eğer varsa istememiz gerekirmi?

  Teşekkürler

 9. #9
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.907
  Bahsettiğiniz destekleyici döküman ancak poliçe olabilir.
  Çünkü poliçelerde üst başlık ana sigorta şirketi amblemi olacak ancak alt kısımda gerek kaşe gerekse yazıyla acente bilgileri yer alacaktır.
  Eğer bütün bunlar elinizdeki poliçede var ise,kaydın ekine poliçenin konulması yeterlidir.Hatta acenteden aldığınız ödeme makbuzlarını da ekleyebilirsiniz.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Nisan.2012
  Mesajlar
  19
  Bir soru da ben sorayım.. Bu poliçe örneğin 10.000 TL'lik.. Ama ödeme vadeleri 10 ay olsun.Aylık 1.000 TL oluyor.

  Babs'de 10.000 TL diye ilk ay bildirmek mi gerekir? Yoksa aylık 1.000 TL ödeme olduğu için bildirmemeli miyiz?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sigorta Poliçeleri Ve Ba Formu
  Konu Sahibi fatihtora Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Kasım.2016, 16:26
 2. Sigorta Poliçeleri Ba-Bs de Bildirilecek mi ?
  Konu Sahibi havva16 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 02.Ocak.2016, 16:08
 3. Sigorta Poliçeleri Hakkında.
  Konu Sahibi gokmena Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 03.Mart.2014, 10:44
 4. Sigorta Poliçeleri Ba-Bs Formunda Bildirilecek mi?
  Konu Sahibi havva16 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 29.Haziran.2010, 15:03
 5. Sigorta Poliçeleri (All Risk) Hk.
  Konu Sahibi Ali PINAR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2007, 15:10

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36