kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By ferhat

Konu: Değeri Düşen Hurda Stoğun Satılması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  483

  Değeri Düşen Hurda Stoğun Satılması

  İyi çalışmalar,

  Tüp sektöründe zamanla boş tüpler yıpranmakta ve hurdacıya satılmaktadır. Burada hurdacıya satarken tüpün hurda değeri demir alış fiyatı üzerinden yapılmaktadır.Bilindiği üzere buna bir emsal değeri belirlenmeli maliyet+%10 veya ortalama satış fiyatı gibi ama burada hurda tüpün demir fiyatı üzerinden satılıyor olması sıkıntı olmakta. Bir adet boş yeni tüpün satın alma maliyeti 24 tl iken bu tüpü satarken demir fiyatı üzerinden 15 tl ye satılmakta ( Rakamlar farazi). Ben bu aradaki değer düşüklüğünü ve boş tüp stoklarını hangi muhasebe kodlarını kullanarak sağlıklı bir biçimde muhasebe sisteminden çıkarabilirim.

  "Gevşemeyin,üzülmeyin,eğer hakikaten inanıyorsanız,muhakkak üstün olan sizsinizdir." Âl-i İmrân/139

 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Vergi Usul Kanununda Değeri Düşen Mallar; Hurda ve Atıklar ile Fire ve Zayiatlar

  1. Değerleme Gününde Emtianın Satış Bedelinin Maliyet Bedelinin Altında Olması Durumunda Emsal Bedel Uygulaması:
  Vergi Usul Kanunu nun 274. maddesinde satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeliyle değerleneceği belirtilmekte olup, emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267. maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Hükmü yer almaktadır.
  Bir malın VUK un 274. maddesine göre emsal bedeli ile değerlenebilmesi için aşağıdaki koşulların bulunması gerekmektedir.

  • Emtianın değerleme günündeki satış değerinin emtianın maliyet bedelinden düşük olması gerekmektedir.
  • Değerdeki düşüklük maliyet bedeline nazaran % 10 veya daha fazla olmalıdır.

  Emsal bedel uygulaması şöyle olacaktır: Değerlemenin yapılacağı ayda veya önceki iki ay içerisinde aynı cins ve nevideki mallardan satış yapılmışsa, (emsal bedeli belirlenecek olan malın miktarına nazaran %25 veya daha fazla satış yapılmış olması şartıyla) bu aylardaki ortalama satış fiyatı emsal bedel olarak kabul edilir.
  Eğer emsal bedelin tespiti bu sıraya göre yapılamıyorsa, ilgili vergi dairesi aracığıyla takdir komisyonuna başvurularak bu malların emsal bedelinin takdiri istenebilir.

  2. Fiziki Nedenlerle Emtianın Değerleme Günündeki Kıymetinin Önemli Oranda Düşmüş Olması Nedeniyle Emsal Bedel Uygulaması:
  Kıymeti düşen mallara ilişkin VUK un 278. maddesi hükmü aşağıdaki gibidir.
  Yangın, deprem su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir.
  a) Yangın, deprem, su basması gibi tabii afetler nedeniyle malların değerlerini kısmen ya da tamamen kaybetmeleri durumunda değerleme:
  Yangın, deprem, su basması gibi tabii afetler nedeniyle malların değerlerini kısmen ya da tamamen kaybetmeleri durumunda değeri düşen malların emsal bedel ile değerlenmesi gerekmektedir. Bu durumda 267. maddede belirtilen sıralardan en uygunu takdir esasıdır. Malın emsal bedeli, takdir komisyonu tarafından belirlenecektir.
  Tabii afetler neticesinde malları değer kaybına uğrayan mükellefler, bu zararı ancak takdir komisyonunun alacağı karar uyarınca gider yazabilirler.
  Tartışmalı olmakla birlikte,VUK nun 267 nci maddesindeki Yukarıdaki esaslarla mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin resen biçtikleri değerler emsal bedeli yerine geçer hükmüne göre değeri düşen mallar için yargı organlarınca takdir edilen değerlerin (takdir komisyonuna başvurmaya gerek olmadan) emsal bedel olarak kabul edileceği bizce kabul edilmelidir.

  b) Bozulmak, Çürümek, Kırılmak, Paslanmak, Çatlamak gibi nedenlerle malların değerlerini kısmen ya da tamamen kaybetmeleri durumunda değerleme:
  Bazı durumlarda emtia çeşitli nedenlerle değerini yitirebilir. Örneğin sağlığa zarar verecek derecede bozulmuş gıda maddelerinin mevzuata göre imha edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu şekilde imha edilen malların bu konuda görevli resmi makamların düzenleyeceği tutanaklara istinaden gider yazılabilmesi gerekmekte ise de muhtemel eleştirilere karşı takdir komisyonu kararının çıkartılması isabetli olacaktır. Aynı durum ilaç sektöründe de söz konusudur.

  c) Firelerin Durumu:
  Emtiada fiziksel olarak erime, buharlaşma, kuruma, sızma, dökülme vb. nedenlerle miktar olarak azalabilmektedir. Emtianın nakli, satışı ve stoklanması aşamalarında kırılma, çürüme bozulma gibi nedenlerle değer kaybına uğraması da mümkündür. Bu kayıplar fire olarak nitelendirilmektedir. Firelerin bazıları iktisadi bir değer de içerebilir. Üretim ya da ticari faaliyetin doğal akışı içerisinde meydana gelen kayıplar herhangi bir işleme gerek olmadan maliyet veya gider olarak değerlendirilir. Ticari faaliyetin normal akışı dışında vuku bulan olağan dışı değer kayıpları ise VUK'nun 278. Maddesi çerçevesinde değerlendirilerek aynı Kanunun 267. Maddesine göre emsal bedel ile değerlenerek karşılık ayrılır.

  3. Kıymeti Düşen Malların KDV lerinin Düzeltilmesi:
  Katma Değer Vergisi Kanunu nun 5228 sayılı kanunla değişen 30. maddesinin (c) bendinde deprem ve sel felaketi ve Maliye Bakanlığı nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma değer vergisi nin indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
  Maddede sayılan doğal afetler dışında, zayi olan emtialar için alımda yüklenilen KDV'ler indirim konusu yapılmışsa ilgili dönem KDV beyannamesinde bu emtiaya ilişkin KDV hesaplanıp beyan edilecektir. İndirimi düzeltilen KDV gelir ya da kurumlar vergisinin matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
  Kısmen zayi olan malların KDV'lerinin de tamamen zayi olan mallar gibi indirilemeyeceği konusu tartışmalıdır. Zayi olan kısma ilişkin KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı yönünde Danıştay Kararı mevcuttur.

  4. Değeri Düşen ve Zayi Olan Mallar Nedeniyle Sigorta Tazminatı Alınması:
  Emtia ile ilgili alınan sigorta tazminatları VUK un 330. Maddesinde emtia ve zirai mahsul ve hayvan kıymetlerinde vukua gelen zayiat dolayısıyla alınan sigorta tazminatları bunların değerlerinden fazla olursa bu fazlalık kâra alınır. İşletme hesabı esasında tutulan defterde bu tazminat hasılat kaydedilir.şeklinde düzenlenmiştir.
  Bu durumda sigortadan alınan tazminat emtiada Takdir Komisyonu tarafından tespit edilen değer düşüklüğünden fazla ise aradaki fark kâra ilave edilecektir.

  5. Değeri Düşen ve Zayi Olan Mallara İlişkin Muhasebe Kayıtları:
  Emtiada meydana gelen değer düşüklüğü karşılık ayrılmak suretiyle giderleştirilir.
  ÖRNEK:
  Trafik kazası nedeniyle zarar gören ve şirketin kayıtlarında 1.000.000 YTL olarak yer alan emtianın emsal bedeli Takdir Komisyonu tarafından 500.000 YTL olarak takdir edilmiştir.

  157 DİĞER STOKLAR 1.000.000
  153 TİCARİ MALLAR 1.000.000

  654 KARŞILIK GİDERLERİ 500.000
  158 STOK DEĞ. DÜŞÜK. KARŞ. 500.000

  690 DÖNEM KARI VE ZARARI 500.000
  654 KARŞILIK GİDERLERİ 500.000

  Söz konusu mal 750.000 YTL na satılmıştır.

  100 KASA 885.000
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 750.000
  391 HESAPLANAN KDV 135.000

  621 SATILAN TİC.
  MAL. MALİYETİ 1.000.000
  157 DİĞER STOKLAR 1.000.000

  158 STOK DEĞER
  DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. 500.000
  644 KONUSU KALM. KARŞ. 500.000

  644 KONUSU
  KALMAYAN KARŞ. 500.000
  690 DÖNEM KAR VE ZARARI 500.000

  Malların tamamen zayi olması durumunda yine Takdir Komisyonunun Kararı üzerine malın maliyet bedeli 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR'ı hesabına yazılacaktır.

  689 DİĞ. OLAĞAN DIŞI
  GİD. VE ZARAR. 1.180.000
  153 TİCARİ MALLAR 1.000.000
  391 HESAPLANAN KDV 180.000

  Değeri düşen veya tamamen zayi olan mal için sigortadan tazminat alınması halinde alınan tazminat �679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR� hesabına yazılacaktır. Sigortadan 500.000 YTL tazminat alınmışsa:

  102 BANKA 500.000
  679 DİĞ.OL.DIŞI GEL.VE KAR. 500.000


  Yararlanılan Kaynaklar

  Bülent Çakar - YMM


  Yılmaz Özbalcı (Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları)
  Mehmet Maç-Şenol Turut (Yaklaşım Haziran-1998)
  Hasan Yalçın (Yaklaşım Aralık-2000)  Konu ferhat tarafından (14.Ocak.2016 Saat 13:17 ) değiştirilmiştir.
  nguroy bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Değeri Düşen Demirbaş
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Şubat.2013, 22:50
 2. Yangında değeri düşen mallar.?
  Konu Sahibi akkaya Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 09.Nisan.2010, 09:22
 3. Eczacıların Değeri Düşen Malları
  Konu Sahibi figo Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Aralık.2009, 11:00
 4. Sel Felaketinde Kaybolan Ve Değeri Düşen Mallar
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Eylül.2009, 09:22
 5. Değeri Düşen -Miadı Dolan Mallarda KDV Düzeltilmeli mi?
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Eylül.2009, 10:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36