Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri


bu dipnot için kastedilen yıl içinde nakit olarak ödenen mi yoksa fatura ile tahakkuk eden midir ?

saygılar.