Hala artırım işlemini yapmamış olanlar için hatırlatma;

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret: 2007/2)
Resmi Gazete No 26741
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2007
MADDE 1 ? Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu'nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.
MADDE 2 ? 26/12/2006 tarihli ve 26388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:İç Ticaret
2006/1) ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31/12/2008 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31/3/2009 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
MADDE 3 ? Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 4 ? Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.