Çeklere uygulanan hapis cezası kalktı mı?


Çek, senet, kredi kartlarını ödemeyenlerle ilgili kanunlaşan sicil affının uygulanabilmesi için altı ay içinde borçluların borçlarını ödemesi halinde Merkez Bankası'ndaki kara listeden silinmiş olacaklar.
Bu yasanın borçlular lehine getireceği hiçbir avantaj yoktur. Çünkü çek, senet ve kredi kartı borcu olanların büyük bir bölümü (kötü niyetli olduğu için değil) parası olmadığı için borcunu bugüne kadar ödeyememiştir. Bugünden sonra da ödenmesini düşünmek saf dillik olur.
Çünkü iyi insanların borçlu yaşaması mümkün değildir. İşin psikolojisi böyledir. Borcunu yasadan önce ödeyenler ve yasanın verdiği zaman dilimi içinde ödemiş olsalar bile yeni bir kredi almak için kredi kurumlarına başvursalar dahi kredi alamayacaklarını hepimiz biliyoruz. Çünkü kredi kurumlarındaki listelerden silinmeleri mümkün değildir. Doksanlı yılların başında yapılan böyle bir uygulama borçlu adına hiçbir artı getirmemişti.
Affedilmeleri gerekir
BU köşede defalarca yazdım. Otuz yıl ticaret yapmış tecrübeli bir insan olarak söylüyorum. Bugün piyasalara canlılık getirmek istiyorsak... Önce vadeli çek alıp vermeyi yasak hale getirmek gerekir... Sonra çekini ödemeyenlere hapis cezası getiren yasaları ortadan kaldırmak şarttır. Gelişmiş ülkeler ve AB ülkelerinde bu uygulamalar yoktur.
Son günlerde birçok hukukçunun gündeme getirdiği 3167 sayılı çek kanununda yer alan kuralların birbirine uymadığı atıfta bulunarak ceza verilmesini düzenleyen kanunların TCK 'nın ilgili maddelerine uyumlu hale getirilmesi için kanun yapıcıya verilen süre 31.12.2008'de bitmiştir.
Yani çek kanununda ilgili değişiklik yapılmadığı için zaman aşımına uğramıştır... Bu sebeple çeklerini ödememiş olanların ve ceza alıp hapiste yatanların derhal affedilmesi gerekmektedir.
Hukukçuların görüşü
BU konuda hukukçular, 'Binlerce çek mağduru olduğunu ve mahkemelerdeki yüz binlerce dosyanın görüşülmekte olduğunu biliyoruz' diyorlar. Kanun koyucu beş yıl içinde uyum yasalarını Meclis'e getirmediğine göre çek yasasındaki hapis cezalarının kaldırılmasını meclis üyelerinin de istediklerini anlamaktayız.
1 Ocak 2009 tarihinde TCK'nın beşinci maddesi yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple çek kanunundaki ceza hükümleri ilga edilmiştir görüşünü birçok hukukçu paylaşmaktadır.
TCK'nın hazırlanmasında emeği geçen Profesör Doktor Adem Sözüer ile yaptığım görüşmede çeklerdeki hapis cezalarının net olarak uygulanmamasının ve ceza almış olanların derhal serbest bırakılmasının gerektiği görüşünde olduğunu savundu.
Bu konunun Yargıtay'a intikal edeceği söylentileri var. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargıtay'ın da bu konuda aksi bir karar vereceğini düşünmediğini ifade etmiştir.
Şimdi çek cezalılarının Türk hukukundan serbest bırakılmayı beklediklerini bilmek gerekir.


Caner Soner Göksel