Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
akif.akarca@alfaymm.com mehmet.safak@alfaymm.com

İşletmelerin öncelikli amaçları, işletme faaliyetlerini başarı ile sürdürmek ve kâr elde etmektir. Elde edilen bu kârın bir kısmı dağıtılmayarak gelecekteki yatırımların finansmanı için kullanılır. Öte yandan devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi işletme kârlarından vergi adı altında aldığı paylardır. Ortaklar ise şirkete koydukları sermaye karşılığında şirket kârlarından kâr payı elde etmek isterler. Halka açık anonim şirketlerin yaygınlaştığı ve özellikle teşvik edildiği günümüzde işletmelerin kârlarını nasıl kullanacağı çok geniş bir kitleyi ilgilendirmektedir. Dolayısı ile şirketlerde kâr dağıtımı politikasını etkileyen pek çok unsurun varlığından söz edilebilir.

Yazının Tamamı