Veysi Seviğ

Çek Yasa Tasarısı'nın 2'nci maddesinin 6. fıkrası hükmü gereği olarak, bankalarca bastırılacak olan "çek defterleri"nin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları'nın görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülen tebliğ ile düzenlenecektir. Buna göre tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılacaktır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekmektedi...
Tamamı