Veysi Seviğ

Finansal kiralama ve faktoring yasa tasarısı

TBMM'nin gündeminde bulunan yasa tasarılarından birisi de "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri" ile ilgilidir.
Sözü edilen yasa tasarısı 7 kısım, 53 ana ve 4 geçici maddeden oluşmaktadır. Tasarıda yer alan kısım başlıkları;
* Genel hükümler (madde 1-3)
* İzne tabi işlemler (madde 4-9)
* Ana sözleşmeye ilişkin hükümler (maddoe 10-12)
* Yönetim (madde 13-17)
* Sözleşmelere ilişkin hükümler (madde 18-39)
* Birlikler (Finansal Kiralama Şirketleri Birliği, Faktoring Şirketleri Birliği ve Finansman Şirketleri Birliği. madde 40-43)
* Cezai hükümler (madde 44-50)
* Son hükümler (madde 51-53, geçici maddeler 1-4)
olarak belirlenmiştir.
...
Tamamı