Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK akif.akarca@alfaymm.com / Dr. Mehmet ŞAFAK

Şirketlerin elde ettikleri kârların paylaşım esasları, işletmelerin türüne göre değişir. Şahıs şirketlerinde, elde edilen kâr doğrudan ortaklara dağıtılır. Çünkü bu şirketlerde, işletme tüzel kişiliği değil, ortakların kişilikleri ön plandadır. Ortaklar tüm malvarlıkları ile sorumludur. Bu şirketlere ortak olanlar, elde ettikleri kârı kişisel olarak beyan ederler ve bu kâr üzerinden gelir vergisi öderler.

Sermaye şirketlerinde ise, şirket tüzel kişiliği ön plandadır. Bu bakımdan, elde edilen kâr, şirket tarafından beyan edilir ve bu kâr üzerinden kurumlar vergisi ödenir. Bir başka ifadeyle vergi mükellefi şirketin kendisidir. Sermaye şirketlerinde, ortakların sorumluluğu sadece koydukları sermaye ile sınırlıdır. Bu bakımdan, sermayenin güçlendirilmesi üçüncü kişilerin korunması açısından da önem kazanır. TTK sermayeyi güçlendirmek için, kârın tümünün ortaklara dağıtılmasına izin vermez; bir kısmının işletmede yedek olarak alı konulmasını zorunlu tutar.
...
Tamamı