Konu: Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler kanunun 45. Maddesi olağan genel kurul toplantılarının yılın ilk altı ayı içinde yapılmasının zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen yönetim kurulu üyeleri için, cezai sorumluluk öngörülmüştür.

Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri üç aşamadan oluşmaktadır

? Genel Kurul öncesinde yapılacak işlemler
? Genel Kurul sırasında yapılacak işlemler
? Genel Kurul sonrası yapılacak işlemler

Kooperatif Danışmanlığı
www.ozmconsultancy.com