Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük Süreleri ile İlgili Geçici Maddeleri Üzerine Bir Değerlendirme

Hüsamettin NURSOY, SMMM

Kanun?un Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup,