Yeni Türk Ticaret Kanununda Süreler

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, Dünya ekonomisi ve ticaretinde yaşanan gelişmeler sonucunda var olan