6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun Sorumluluğu

Muharrem ÖZDEMİR, Vergi Müfettişi, Nihal TABUR, Canay ERDAŞ, Vergi Müfettiş Yardımcıları

6102 Yeni Türk Ticaret Kanunu?nun ?Beşinci Bölümü? Tasfiye hükümlerini düzenlemekte olup müteakip maddelerinde...