6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Mali Hükümleri

Levent GENÇYÜREK, YMM

Defterler, belgeler, bağımsız denetim, denetim raporu, denetim sonucu, denetçinin sorumluluğu, internet sitesi, şirketlerin faaliyet konusu, aynî sermaye, borçlanma yasağı, borca batıklık...