Levent GENÇYÜREK, YMM

Şirketlerde Sermaye Artırımı Ve Azaltımı, A.Ş Ve Limited Şirketlerde Birleşme, Devir, Bölünme Ve Tür Değiştirme, C-Ticari İşletmelerde Birleşme, Devir Ve Tür Değiştirme...Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne Göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Raporu Gereken Hususlar