Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMMTicari defterlerin açılış-kapanış onaylarının yapılmasında bu işlemin yapılması gereken son günün tatil gününe rastlaması nedeni ile


Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onay Süresinin Tatil Gününe Denk Gelmesi