Talha APAK, YMM

Anonim şirketler, esas sözleşmelerini ve limited şirketler, şirket sözleşmelerini yürürlük tarihinden itibaren on ikiay içinde (en geç 01.07.2013) yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir.


Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşme Değişiklikleri