Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri

Rüknettin Kumkale, YMM

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun belgelerin Saklanması, saklama süresi başlıklı...