Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde şirket müdürlerine tanınan yönetim ve temsil


Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar