Rüknettin KUMKALE, YMM

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda zayi belgesi alınması ile ilgili hükümler 82/7 maddede belirtilmiştir. Bu hükümler ile...

Zayi Belgesi Alınması İle İlgili Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler