x A.Ş. en son 2003 yılında 2002 yılına ait olağan genel kurulunu yapmış 2003 yılından bu tarihe kadar genel kurul yapmamış, gayrifaal durumdadır.Şirketin sermayesi 6.500,00 ytl.dir.Şirket 12 ortaklı olup, ortaklardan biri %95 hisseye sahip belediye tüzel kişiliğidir.Şirket genel kurul yapmadığından organları görevsiz kalmıştır.Şirketin kasasında parası olmayıp, demirbaşında kayıtlı faal olmayan 1 adet kepçesi bulunmaktadır.Belediye bu şirketi fesh etmek istemektedir.Şirketin ticaret odasına üyelik aidatları ve birikmiş beyanname damgalarından hariç bir borcu bulunmamaktadır.Şirketin fashi için nasıl bir yol izlenmelidir.