Selamlar.

1.temettü ve 2.temettü ile ayrılacak yedek akçelerde değişik yorumlar okudum kafam karıştı

Ödenmiş Sermaye 100.000YTL.
Dönem kârı : 150.000
Vergi karşılığı : 35.000
Dönem Net kârı : 115.000
Bugüne kadar ayrılmış 1.tertip yedek akçe : 20.000


Dönem net karından 12.000 YTL Mart 2007 genel kurul kararıyla sermayeye aktarıldı.Kalan kârın tamamı ortaklara dağıtılacak. Aynı genel kurulda sermaye 120.000 YTL'ye yükseltildi.(Mart 2007'de)

Bu bilgiler ışığında kâr dağıtım tablosunu nasıl yaparız? yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.(kârın bir kısmının sermayeye eklendiğine özellikle dikkat çekmek isterim)

Saygılar