Arkadaşlar ;
Genel kurul tarafından atanan ortak olmayan tasfiye memurlarına genel kurul tutanağında ücretle ilgili herhangi birşey konulmamış.Gündem maddeleri içerisinde de ücret verilip verilmemesi ile ilgili madde koyulmamış.Tasfiye memurlarına talep ettikleri takdirde herhangi bir ücret verilebilirmi.Nasıl bir yol izlenmelidir.Bügünün şartlarında asgari kişi başına net olarak kaç YTL. ödenebilir.