Konu ile ilgili olarak acil ana sözleşme örneğine ihtiyacım var.