ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIM SÜRELERİ UZATILDI
--------------------------------------------------------------------------------

ANKARA (A.A) - Anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yükseltme süreleri, 31 Aralık 2008 tarihine uzatıldı. Daha önce bu süre 31 Aralık 2007 olarak öngörülmüştü.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ''Anonim ve Limied Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ''de değişiklik yapıldı.
Sermayeleri 50 bin YTL'den az olan anonim şirketlerle, 5 Bin YTL'dan az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31 Aralık 2008 mesai bitimine kadar, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluklarına bildirmeleri gerekiyor.
Bu şekilde müracaat eden şiketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri ise 31 Mart 2009 tarihine kadar sonuçlandırılacak.
Her yıl rutin işlemler çerçevesinde yapılması gereken artırıma ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.