Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan, maden proje işleri yapan bay ?A? kişisi, 2007 yılı içerisinde limited şirket kuruyor. Bay ?A? 2007 yılı sürecinde hem gerçek usulde vergi mükellefiyetini devam ettiriyor ve hemde şirket ortaklığını devam ettiriyor. Fakat bay ?A? tüm faaliyetlerini işletmesinden gerçekleştiriyor 2007 yılı boyunca. Bay ?A? bu işlemleri ve faaliyetleri, maden mühendisliği işleri yapması dolayısı ile maden mühendisleri odasından aldığı ruhsatlara dayalı olarak, yani bu ruhsatların kendisine tanımış olduğu haklar doğrultusunda gerçekleştiriyor. Şimdi 2008 itibari ile bay ?A? işletmesini kapatıp şirketten faaliyetlerini devam ettirmek istediğini bize belirtti. Fakat maalesef maden mühendisleri odasında almış olduğu, bay ?A? adına kayıtlı olan ruhsatların, tüzel kişiliğe ait x ltd şti adına kullanılması hususunda sorun yaşanıyor. Bu ruhsatları şirkete geçirmeside söz konusu olamıyor. Şimdi mükellefimiz bay ?A? gerçek usulde mükellefiyeti bulunan işletmesini, tüm haklarıyla beraber x ltd şti?e devretmek istiyor. Yani bir başka ifadeyle şirketle gerçek kişiliğini birleştirmesi halinde, maden mühendisleri odası yalnızca bu şarta bağlı olarak ruhsatları bay ?A? dan x ltd şti e geçirmeyi kabul ediyor. Bu durumu ticaret sicille, vergi dairesiyle, gelirler idaresi başkanlığıyla ve muhasebeciler odasıyla görüşmemize rağmen tarafların hiçbirinden net cevap alamadık. Bu durumda sizinde görüşlerinizi almak istiyoruz. Gerçek kişi ile tüzel kişiliğe haiz bu iki firmayı birleştirmemiz yasal olarak mümkün mü? Eğer şayet bu mümkünse prosüdür nedir? Birde biri gelir, diğeri kurumlar vergisi mükellefi olan bu iki firmayı birleştirilmesi halinde mükellefiyet durumu her iki firma içinde nasıl olur? Saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim.