2007 yılı karını dağıtmıyoruz. TTK 466/1 fıkrasıyla ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi birinci tertip yedek akçe ayrılması zorunludur denmektedir. ayırmak zorundamıyız. eğer zorundaysak ayırmamamız halinde sonuçları ne olur?