Yüklü miktarda amme borcu olan bir A.Ş. ihtiyati hazce karşı TTK. hükümlerine göre konkordato ilan edebilir mi?