şirketimiz a.ş dir. bu yıl olağan genel kurul toplantısı yapacağız. yapılmak istenen sermaye arttırımı ve anasözleşmenin bazı maddelerinin alt bentlerini çıkartmak. bu konu ile ilgili bazı tereddütlerim var.

1- Genel kurul tutunağında normalde sermaye maddesinin yeni şeklini yazıyorduk. Şimdi diğer maddelerin de yeni şekillerini bu tutanakta belirtecekmiyim?
2- Karar alımı nasıl olacak. Her madde tadili için ayrı karar almal mı doğrudur?
3- Tadil tasarısı isteniyor mu? eğer isteniyorsa her madde tadili için ayrı ayrı tadil tasarısı mı yapılacak.
4- Şirket kuruluşunda hisseler A ve B grubu olmak üzere ikie ayrılmış, zaman içerisinde sermaye artırımları sonucu A ve B grubundan eser kalmamış. Ben şimdi yeni şekilde tekrar A ve B grubuna ayırmak istiyorum. Sakıncaları ya da dikkat edilecek husus var mıdır?
5- Ticaret sicilinde toplantı tutanağı, karar, komiser gmrevlendirme yazısı, YMM raporu ve faaliyet belgesi, Merkez bankası harcı ve tadil tasarısının dışında gerekn var mı?