Şirketemizde çalışan birini iş veren vekili atamamız lazım .. nasıl bir karar yazmam gerekir ???