Tasfiyesi memurunun sorumluluğu nereye kadar devam eder ?Esas mukavele veya ortaklar kurulu kararıyla tayin edilmiş olan tasfiye memurları, ortaklar kurulu tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir. Pay sahiplerinden birinin talebiyle mahkeme dahi haklı sebepler dolayısıyla tasfiyeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenileri tayin edilebilir. Bunlar kendilerini tescil ve ilan ettirirler. (T.T.K. Md. 442)Kanun, şirket mukavelesi veya iş görme şartlarını tespit eden diğer hükümlere aykırı hareket ederek üçüncü şahısları veya ortakları zararlandıran tasfiye memurları kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsil olarak mesul tutulurlar (T.T.K. Md. 224)Tasfiye memurları, tasfiye halinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının muhafazası için basiretli bir iş adamı gibi gerekli tedbirleri almakla ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa zamanda bitirmekle mükelleftirler. (T.T.K. Md. 225)