Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ne zaman sona erer ?Anonim şirketlerde imza yetkisinin olup olmadığına bakılmaksızın Yönetim Kurulu üyelerinin, üyelik süresince sorumlulukları bulunmakta olup, bu sorumluluk yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmaları durumunda sona ermektedir.Kişinin sadece yönetim kurulundan ayrılıp, şirket ortaklığından ayrılmamış olması