Değerli arkadaşlar, ben yaklaşık iki yıl önce iki ortaklı şirket ortaklığından ayrıldım. Şirketteki ortaklık oranım yüzde 10 ile sınırlı idi. 3 yıllık şirket ortaklığım süresince bana herhangi bir ödeme yapılmadı. Samimi arkadaşlıktan dolayı biz de bazı konuları zamanında sorgulamamıştık. Ancak, ortaklıktan ayrılma noktasında ortak tarafından ciddi derecede rahatsız edildim ve aradan iki yıl geçmesine rağmen herhangi bir alacak davası açmadım. Fakat gördüm ki şirketten ben kovdum, tekmeyi vurdum gibi ağır ithamlar yaptığını duydum. Ben parayı hiç hesap etmemiştim. 2004 yılı yıllık devlete verilen kurumlar vergisi 5 bin TL, 2005 yılında 7 bin TL, 2006'da 8 bin TL civarında. Ortaklık süresince ortaklara kar dağıtımı veya huzur hakkıı gibi herhangi bir ödeme yapılmadı, karar alınmadı. Her yıl sonunda ortaklık karar defterine karar alınmadı. Ortaklar toplantıya davet edilmedi. Velhasıl bu süre içinde bir kuruşluk ödeme yapılmadı. Hisse devrinde ise hisse oranı dahi ödenmedi. Ayrıca benim adıma 2-3 yerde sahte imza atılmış. Bunlar savcılık kararıyla tespit edildi. Benim yerime sahte imza atılmak suretiyle öbür ortak kendini şirket müdürü tayin etmiş ve bu belgeleri bir sürü ihalede kullanmış. Velhasıl, karısını bile bana emanet eden 20 yıllık bir arkadaşın kurbanı oldum. Ne yapmam konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim. Hepisinize saygılarımı sunarım.