kamu işçi maaş

Konu: Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  81

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Merhaba arkadaşlar,

  Benim sorum şu. İki ortaklı bir şahıs işletmesi mükellefim var. Ortaklardan biri ayrılmak istiyor. Yapmam gereken işlemler nelerdir? Hiç başıma gelmemişti şimdiye kadar yardımcı olursanız sevinirim. Ortaklık numaraları kapatılacak tabii doğal olarak. Ayrılan ortağında numarası kapatılacak fakat kapatma işlemi ne şekilde olacak? Fatura düzenlenecek mi? Yazarkasa ortaklık adına yazarkasanın durumu ne olacak. Cevaplarınız için teşekkür ederim.


  Saygılar,

  SMMM
  Dilek KARACA

  ıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
  <br /> Andre GİDE

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Merhaba

  Sayın Karaca

  Sorunuzda bazı eksik noktalar var. Örneğin

  - Diğer ortak işe devam ediyor mu?
  - Ayrılan ortak hissesini başkasına veya şimdiki ortağına devrediyormu?.
  - Ortaklık ne işle meşgul?

  Bu soruların cevabını verirseniz cevaplamaya çalışırım.

  selamlar

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  81

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Sn, Osman EROL,

  Öncelikle ilginize çok teşekkür ederim. Diğer ortak işe devam edecek. Ayrılan ortak hissesini kalan ortağa devredecek. Ortaklık Ev tekstili ve mefruşat işiyle meşgul. Yani şahıs ortaklığı. Mehmet Demir ve Ortağı gibi ama mehmet demir ayrılıyor diğer kalan ortağı işine devam edecek.

  Teşekkürler şimdiden vereceğiniz cevaplarınız için.


  Saygılar,

  SMMM
  Dilek KARACA
  ıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
  <br /> Andre GİDE

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  5

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Sayın Karaca
  Adi ortaklık dan bir ortağı ayrıldığında ortaklık sona ermektedir.
  Bu durumda ortaklığın kapanış işlemleri yapılmalı ve işe devam eden ortağın üzerine açılış yapılmalıdır. Yani kapanış için gerekli rutin işler yapılacak elinde emtia ve demirbaşlar faturalandırılacak yazarkasa devir edilecek faturalar iptal edilecektir.
  yalnız işe devam eden ortak daha önceden gelir ve geçici vergi mükellefiyeti olduğundan sadece kdv ve muhtasar yönündan mukellefiyet tesisi ettirecektir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Merhabalar,

  Sadece uygulamada gördüğüm bir yanlışlığı hatırlatmak üzere ufak bir açıklama ile katılmak istiyorum konuya.
  Sayın Ahkemoğlu nun açıklamaları doğrudur.Ortaklık mükellefiyeti tamamen kapatılacak devam eden şahıs için yeni başlama bildirilecektir.
  Uygulama da bazı muhasebecilerin(Ortaklığı %50 sayarsak)ortaklığa neden olan emtia yada taşıtın %50 sini diğer ortağa fatura ederek işlem yapmaktadır.Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamanız için ufak bir hatırlatma...Böyle bir uygulamanın yanlış olduğuna dair...
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Sayın Karaca

  Adi ortaklıkta ortaklardan birinin ayrılması halinde yapılacak işlemler aşağıdadır:

  - Adi Şirketlerin tüzel kişiliği olmadığından, maliye idaresi ile olan münasebetlerde, daha açık bir ifade ile çeşitli vergi kanunları ile yüklenmiş olan mükellefiyetlerde, mükellef durumunda bulunan da şirket değil, doğrudan doğruya ortakların kendileridir. Vergi Usul Kanununda düzenlenen, bildirme, defter tutma, muhafaza ve ibraz, fatura düzenleme, vergi kesme gibi kanuni ödevler ortaklar tarafından yerine getirilir. Bu nedenle ayrılan ortak vergi dairesine dilekçe ile müracaat ederek işi bıraktığını bildirecektir.

  - Ortağın ayrılış tarihi itibariyle adi ortaklığın kapanış bilançosu (işletme hesabı esasına göre defter tutuluyorsa işletme hesabı özeti) çıkarılır. Adi ortaklığın kazancı belirlenir.

  - Adi ortaklıklarda kar, iştirak edilen sermaye miktarına bakılmaksızın eşit bölüşülür.

  - Devam eden ortak, müşterek defter kullanılıyorsa yeni defter tasdik ettirir. Veya eski defteri kapatıp tasdik ettirip kullanmaya devam eder.

  - Faturalar ortaklık adına bastırılmış ise devam eden ortak adına yeni fatura bastırılır.

  - Ayrılan ortak dönem sonunda ayrılış tarihi itibariyle belirlenen kazancını yıllık beyanname ile beyan eder. Devam eden ortak ise, ortaklık dönemine ait kazancını yıllık beyannameye dahil eder.

  - Ayrılan ortağın hissesinin diğer ortağa devri, eğer ayrı defter tutuluyorsa ayrılan ortağın faturası ile, tek defter tutuluyorsa ortaklığın faturası ile yapılır.

  - Devir işlemi arızi kazanç sayıldığından ve işletme faaliyetine devam ettiğinden faturada KDV tahakkuk ettirilmez.

  - Devir işlemi nedeniyle meydana gelen bu kazanç ayrılan ortak tarafından dönem sonunda yıllık beyanname ile beyan edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu kazanç diğer kazanç ve iratlar kapsamına girdiğinden kısmi istisnaya tabidir. Bu istisna 2005 yılı için 13.000 YTL’dir. Yani bu miktar beyan edilmez.

  - Malın ortağa devri işleminden sağlanan kazancın tespiti; devir bedelinden devredilen malın maliyetinin çıkarılması ile bulunur. Malın maliyetinin tespitinde yeniden değerleme işlemi uygulanır.

  - Payını devreden, vergi dairesindeki mükellefiyet kaydını sildirir. İşe devam eden, faaliyeti tek başına yürüteceğini vergi dairesine bildirir.

  - Yazar kasa ortaklık adına kayıtlı olduğundan kasanın hafızasının ortaklığın bitiş tarihi itibariyle tespit ettirilmesi gerekir. İşe devam eden ortak kasayı kendi adına tescil ettirir.

  Benim şimdilik aklıma gelen bunlar. Değişik bir sorun çıkarsa bildiriniz.
  ---------------

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Sayın Karaca,

  Sayın Ahkemoğlu'na katılıyorum.İki ortaklı bir adi ortaklıkta ortaklardan birinin hissesini diğerine devrederek ayrılması adi ortaklığı sona erdirir.

  Bu durumda adi ortaklık için işi terk, işe devam eden ortak için işe başlama işlemleri yapacaksınız.Yani adi ortaklığın KDV ve Muhtasar mükellefiyeti devreden ortağın (başkaca faaliyeti yoksa) gelir vergisi mükellefiyeti sona erecek devam eden ortak adına mevcut gelir vergisi mükellefiyetine ilave olarak KDV ve muhtasar mükellefiyeti açılacak.

  Adi ortaklığın devir tarihi itibariyle düzenlenecek Gelir Tablosu/İşletme hesabı özetine göre ortaklar hisselerine düşen kar veya zararı başkaca beyanı gereken gelirleri varsa bunlarla birleştirilerek beyan edecekler.

  Örneğin ortakların başkaca faaliyet ve gelirleri yoksa devralan ortak takip eden dönemlerde devam ettirdiği işe ait Gelir Tablosu/işletme hesabı özeti ile Adi ortaklığın terk tarihine kadar olan Gelir Tablosu/işletme hesabı özetinde yer alan kar/zarar hissesini birleştirerek Geçici ve Yıllık beyanlarını verecek.Bu beyanlara her iki Gelir Tablosunu/işl.Hes.Özetini de ekleyecek.Ayrılan ortak adi ortaklığın terk tarihinden sonra son geçici beyannamesini vererek başka faaliyette bulunmazsa takip eden dönemlerde geçici vergi beyannamesi vermeyecek, sadece ilgili ayda Yıllık beyannamesini vererek işlemlerini tamamlamış olacak.

  Adi ortaklığa ait defter ve belgelerin devam eden ortak tarafından kullanılmaya devam edilmesi mümkün değildir.Ödeme Kaydedici Cihazın kullanım dışı bırakılması için mali hafızası yetkili servise tesbit ettrilecek kalan boş belgeleri vergi dairesine iptal ettirilecektir.Devam eden (devir alan) ortak yeni defter tasdik ettirecek, belge bastıracak varsa adi ortaklığa ait stok ve demirbaşların devir alan ortağa fatura edilmesi ve KDV hesaplanarak adi ortaklık adına beyanı gerekecek Ödeme Kaydedici Cihazında devam eden ortak tarafından kullanılabilmesi için mali hafızası değiştirilecektir.

  Konu ile ilgili olarak 25 seri numaralı KDV tebliği ile aşağıda kısayolunu verdiğim özelgeyi incelemenizde yarar var.

  http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.ns...0?OpenDocument
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Sayın Ekici

  Adi şirketlerde fesih halinde hisse devirlerinin KDV ‘ne tabi olmayacağı Danıştay Kararları ile müstakar hale gelmiş bir uygulamadır.

  Bununla ilgili 3 Danıştay kararı özetini aşağıya kopyalıyorum.
  --------------------------------------------------------------------
  Saygılarımla
  Osman Erol
  .................................................. .................................................. .....
  DANIŞTAY 9. DAİRE
  E. 1992/5624
  K. 1993/1542
  T. 12.04.1993

  ÖZET : Adi ortaklıkta ortaklığın feshine neden olan hisse devir işlemini, Katma Değer Vergisi Kanunu`nun 1/1. maddesinde belirtilen ve bir katma değer meydana getiren ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerden sayarak katma değer vergisine tabi tutmaya yasal imkan olmadığı hakkında.
  .................................................. .................................................. .....

  DANIŞTAY 9. Daire
  Esas No: 1992/5418
  Karar No: 1993/3341

  ÖZET: KDV mal teslimleri için söz konusudur, hisse devirlerini yasa vergi dışı bırakmıştır. Bu nedenle iki ortaklı bir adi ortaklıkta, bir ortak hissesini diğer ortağa devrettiğinde, ortaklık sona erse bile, işletme devam ettiği için KDV hesaplanmaz. 25 No.lu KDV Gn.Teb. hükmü yargıyı bağlamaz ve ayrıca bu tebliğde bu konu ile ilgili yasal bir dayanak gösterilememiştir.
  .................................................. .................................................. .....

  DANIŞTAY 7. DAİRE
  E. 1992/7232
  K. 1994/6020
  T. 01.12.1994

  ÖZET : İki ortaklı adi ortaklıkta ortaklardan birinin ayrılması işlemi, işletme faaliyeti aynen devam ederse kdv`ne tabi değildir.
  .................................................. .................................................. .....

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Sayın Erol,

  Danıştayın bu konuda farklı kararları vardır ancak özellikle adi ortaklıklarda yagın olarak KDV hesaplanmaması yönünde kararları vardır.Katılıyorum.Ancal 25 numaralı tebliğ iptal edilmemiş ve vergi idaresinin uygulamaları halen yukarıda bahsettiğim şekildedir.

  Sonuç olarak uygulamayı yapacak meslektaşımızın ya KDV hesaplaması yada kuvvetle muhtemel cezalı işleme karşı yargıya gitmesi gerekmektedir.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  183

  Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması

  Sn.Erol,
  Merhaba.
  Diyorsunuz ki;
  " Devir işlemi arızi kazanç sayıldığından ve işletme faaliyetine devam ettiğinden faturada KDV tahakkuk ettirilmez."
  Bu konuda Sn.Ekici ile aynı kanaate sahibim.Ortak A nın vergi sicil numarası A,Ortak B nin vergi sicil numarası B ve bunların kurduğu ortaklığın vergi sicil numarası C ise;Ortaklardan biri hissesini satıp örneğin
  B hissesini A ya satarsa Ortaklık sicil numarası yani C vergi sicil numarası
  ortadan kalkar.Bu durumda tamamı malların C vergi sicil numarasından
  A vergi sicil numarasına geçmesi gerekmektedir.
  Burada sıkıntı mevcut olur.Şayet Devire konu olan emtia ve işleme bağlı
  KDV az ise özellikle Sn.Ekici'nin tercihini uygulamak yerinde olur.Yargıya
  konu etmeye deyecek oranda ise tercih konabilir.
  Sakarya dan selam ve saygılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Vefatı
  Konu Sahibi smmm3526 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 09.Ocak.2018, 12:13
 2. Serbest Meslek Erbabı Olarak İki Avukat İçin Kurulmuş Adi Ortaklıklık?
  Konu Sahibi ziyaretçi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 06.Ocak.2017, 14:46
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 31.Mayıs.2013, 10:33
 4. Eğitim İşletmelerinde Kdv İstisnası
  Konu Sahibi merihs12 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Şubat.2013, 23:08
 5. Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Aralık.2010, 17:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36